Oldaltérkép | E-mail
 
 
Zenei Nap
Házi csoport
Gyülekezeti újság
2004
2003
július-augusztus
szeptember-október
november-december
május-június
április
február
március
január
2002
2009
MÁSODIK ESÉLY
2011
2012
2013
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
május-június
   
 

Visszhang


A könyvárus (Stelkovicsné Balog Judit)


Más is ember?! Beszélgetés Pető András leköszönő lelkipásztorral (Stelkovicsné Balogh Judit)


Visszhang

Ifjúsági Zenei Nap – Újkígyós 2003 (UFIK)

A dicsőítő csoportról (Nagy-Gabriella)

ANYÁK NAPI GYEREKKLUB


Tallózó

Áldottnak érzed-e magad?


Versek -
Nem engedi (Füle Lajos)

Sohase legyek (Füle Lajos)
A könyvárus

Már évek óta minden egyes zenei napon ezt teszi. Megkérték most is rá és eljött. Elhozta a könyveket. A színpad melletti szobában a megszokott helyen A Bibliákat, a könyveket sorba helyezte: nagyságot, témát figyelve, ha mégis valakit valami érdekelne, legyen ott, segítsen és adjon el valamiket, ha kell valakinek…mindig kell egy emlék, hogyha csak könyvjelző, de kell valami- lehet egy mosoly, egy szó…
Egy ismeretlen fiatalember közeledik: egy meleg kézfogás, köszöntés, s a mosolya átragyogja a termet: „Olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek, ennyi gyermeke van az Úrnak, s én is az lehetek, úgy belekiáltanék a terembe az Úr itt van, érzitek? Szeret Isten!… s a könyvárus naivan, de boldogan- meglepődve a boldog látszattól- ajánlani meri, igen szerinte el lehet mondani a folyosón mindenkinek: szabad örülni. Meglepődve vette észre később, hogy a fiatalember boldogan a színpadon a dobot ütve hirdette: Szeret Isten.
Egy másik kép várta később. A kis terembe, ott az ő megszokott helyén, részese lehetett egy csodálatos közösségnek -igaz nem először- de eddig éveken keresztül másképp volt. Minden gyülekezet külön- külön nyújtotta neki e csendes meghitt látványban s odaszánásban csendes perceket, most viszont különböző helyekről fiúk, lányok az „összekovácsolt” együttes körbeállva imádták Istent, áldását kérve egész napra. És kérve sírtak s áldva Istent hitték, hogy a zene, ének tanítás eljut a szívhez… minden szívhez.
Ülve a fotelben akaratlanul is meghallott beszélgetéseket: régi ismerősök találkozását, gyermekek izgulását, persze a fiatalok próbáját, de egy ami meglepte. Két fiatal beszélgetett egymással, szinte egymás szavába vágva mondták: „nem lehet szavakkal elmondani”…”engem megmentett”…s ez kegyelem, nem tudtam évek óta betanulni a viselkedéssel a gyüliben, s Ő csak jött és felnyitotta szemeim”… ugye mily felséges, amikor nem elítél, nem elpusztít bűneidért, csak szeret, szeret”… „igen, ez ami megalázott engem is, a szeretete.
…S a könyvárus a könnyeivel küszködve felállt, s rendezgetni próbálta a szétszóródott könyvjelzőket… meghitt pillanat… el kellene másnak is mondani, s kiment. A folyosón végig s a kinti asztaloknál emberek…(kinek szól a zene, s az Istentisztelet?). Kis csoportok, ketten-hárman beszélgettek, különféle vélemények s rég látott arcok.
Nézte a felnőttek közt hány csoportban imádkozhatnak az áldásért, a megtérésért, a megbotránkozásban megkötözöttekért… Csendben fordult vissza a kisterem felé, amikor egy halk hang megszólalt benne: „Emlékszel hányszor imádkoztatok a gyülekezetben e napért s a csendes kamrában, s a női körben egységet kérve.” Itt vagyok, a látszat csal, a sátán irigyelheti, de mindig van aki meghallja az üzenetet… Visszatért a kisterembe s e tudat betöltötte szívét: van VALAKI. S már nem zavarta a hangos zene, csak az arcokat figyelte. Egység az ének szövegében, az igehirdetésben s a végén, amikor kezet foghatott az eltávozókkal. Hitte amit az Úr ígért neki.

Stelkovicsné Balog Judit
Más is ember?! Beszélgetés Pető András leköszönő lelkipásztorral

Visszaemlékezés …Pünkösd fényében

Hogyan értékeli a nyolc és fél évet?

Csak pozitív módon tudom értékelni, abban a reményben, hogy a kialakult konfliktushelyzetek, amik a két generáció között alakult ki, csökkenő tendenciát fog mutatni és hiszek abban, hogy az Ige fog győzni a fiatalnak és az idősnek is az életében. A Krisztushoz való közeledés jelenti az értékelésnek az igazi gyümölcsét és hogyha Ő benne maradunk, csak pozitív értékelés lehetséges.

Mi a legkedvesebb emléke a gyülekezetről?

Azt gondolom, nem kellene a legkedvesebb emlékre szorítkozni, mert: a bemerítéstől kezdve minden, ami elképzelhető a gyülekezetben egy pásztor életében majdnem, hogy megvolt. A legszebb az, hogy itt egy imádkozó gyülekezettel találkoztam és azt hagyom itt.

Személyekről külön szeretne-e beszélni: gyerekekről-idősekről?

Személyekről: úgy gondolom, hogy sem a gyerekek, sem a felnőttekre vonatkozóan nem szabad beszélni, mert hiszen mindnyájan Isten formáló kezében vagyunk és ha beszélünk személyekről akkor csak azt tudom mondani, Ő a gyerekek és a felnőttek felé is ugyanazzal az indulattal volt. A felnőtteknek a hibáiról is tudott beszélni. Krisztus a hibáinkra is rámutat, ha felnőtt, ha gyerek vagyok, tőlem függ, hogy megértem-e, nyitott vagyok-e elfogadni az intést.

Volt-e már olyan átélése, hogy a gyülekezettel együtt megújult?

A megújulás nem egy passzív befejezett tendenciája sem a lelkipásztornak, sem a gyülekezetnek- ha így van, akkor nagy baj van. A gyülekezet folyamatosan kell, hogy megújuljon mégpedig a Szentléleknek munkája által és az Ő hatalmával. Isten nem akarja, hogy gyülekezete stagnáljon, mindennap meg kell újulnia, ebben benne van az egyén megújulása is.
Amikor az igével előállok, előbb nekem szól Isten Igéje. Addig nem tudom tovább adni, míg bennem nem érte el a célját. Ez a megújuláshoz vezetett és testvéreimnek is így tudtam továbbadni. Az imádságokból lehetett észrevenni, hogy a gyülekezet megértette és megérezte-e a Szentlélek jelenlétét. Ez a megújulás. Hogy mit sikerült megvalósítani a gyülekezeti életben akár az egyéni, akár együtt a gyülekezet egészen más kérdés, nagyon sok összetevője van. A megújulás, az együtt gondolkodás, az együttélés azt mutatja, hogy sok mindenben egyformán, együtt gondolkodunk.

Mi a véleménye a körzetről?

Három gyülekezet van a körzetben. Olyan két gyülekezetet örököltem, amely mindkettő önálló gondolkozású, külön él, külön szervezi az életét és ez egy egészséges dolog is. A körzeti összefüggés és a körzeti viszonyulás ilyen szempontból elhanyagolható. Önálló joggal rendelkező két különböző gyülekezet, adottságaik másak, de elég jó, hogy saját lábán megálljon. Mi lenne a legsürgetőbb, amin változtatni kellene gyülekezetünkben? Az egyéni életnek Krisztushoz való kötődése, mert ezzel változna meg a gyülekezet kötődése is, ezt viszont minden gyülekezeti tagnak magának kell megharcolnia, csak így tudja a Szentlélek megmutatni minek és kinek kell megváltoznia.

Mit jelent a Pünkösd számára?

Azt az új kezdete és szabadságot, amit egyedül Isten adhat, senki más. Az, hogy a Szentlélek irányítása, vezetése tapasztalható az egyén életében. Azt jelenti, hogy az ember tudja, ebben a világban él, de nem ehhez a világhoz tartozik, erről naponként a Szentlélek munkája által meggyőződhetek, ez az igazi Pünkösd számomra.

Mit kíván a gyülekezetnek?

Kívánom, hogy legyen egység az imádkozásban, a szolgálatban, egység a munkában, lelki és fizikai munkában, mert a kettő együtt jár. A kettőt nem lehet kijátszani egymással szemben. Aki csak lelki munkát végzi, fél munkát végez s így az is, aki a fizikai munkát végzi. Ezt az egységet kívánom, hogy lelki munkából fakadjon a fizikai pozitív hozzáállás, és akkor van jövője ennek a gyülekezetnek. Kívánom, hogy a cél: a Krisztusban való megerősödés legyen.

Köszönjük, hogy pásztorolta gyülekezetünket és kívánjuk Isten áldását életére és családjára gyülekezetünk és a Visszhang olvasóinak nevében is. Az Úr áldja meg.

Stelkovicsné B. Judit
Visszhang


Ifjúsági Zenei Nap – Újkígyós 2003

Május 25-én rendeztük meg a 10. Újkígyósi Zenei Napot, melyen ismét Isten dicsérete volt az elsődleges cél. Az alkalmat Pető András lelkipásztor nyitotta meg köszöntő gondolataival. A környékről érkező fiatalokkal együtt dallamokban dicsértük Istent. Ebben segített nekünk a kőrösvidéki dicsőítő csoport. Meláth Attila szolgálatában délelőtt az egységről tanított. Rámutatott, hogy bár különbözők vagyunk, és ez így jó, egységben akkor élünk, ha Istennel egységben vagyunk. Délutáni előadásában a missziós lelkületre bátorított, kapcsolatok kiépítését olyan emberekkel, akik még nem hisznek, erőt, pénzt, időt ráfordítva.
A nap folyamán a békési, a békéscsabai fiatalok szolgálócsoportja és az újkígyósi gyerekcsoport koreográfiája színesítette a programot. Hagyományainkhoz híven két kisebb ifi csoport vállalkozott egy-egy zsoltár megzenésítésére. Sokakban fogalmazódott meg a gondolat: „jó volt itt lenni közöttetek, jól felhangolódott a lelkem.” A dicsőség egyedül Istent illeti.

UFIK
A dicsőítő csoportról

A zenei nap történetében ez volt az első olyan alkalom, amikor a dicsőítést a körösvidéki missziókerület ifjúságainak néhány fiataljából álló csoport vezethette. Nagy kihívás volt számunkra. Utólag visszanézve nagyon hálásak vagyunk Istennek mindazokért a dolgokért, amiket ezen a csoporton keresztül vitt véghez egy-egy ember életében.
Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jól fog elsülni, azt pedig nem is reméltük, hogy ennyien lesznek majd, akik mellettünk állnak! A kezdeti nehézségek ugyan kissé döcögőssé tették a haladást, de mivel minden kezdet nehéz, úgy gondoltuk, nem hátrálunk meg! Isten segítségét, erejét, és áldását kérve igyekeztünk tovább a célhoz vezető úton, ami nem csak abban állt, hogy majd a zennapon dicsőíthessük Istent, hanem már ott kezdődött, hogy együtt tudjunk imádkozni, és a próbákon is Istent magasztalni. Mindezt sikerült elérni…
Mindig eszembe fog jutni, ha erre a napra gondolok az, hogy Isten ott van velem, ha engedelmeskedem az Ő drága szavának. Szeret, és jót akar adni nekem, csak nyitottnak kell legyek rá. Hálás vagyok minden egyes emberért, akit szolgálatba állított és hívott ezeken a napokon. Azért, hogy időt és energiát nem számolva tettek eleget a próbákkal járó kötelezettségeknek.
Csak egyedül Isten méltó arra, hogy dicsérjük, imádjuk és áldjuk! Ezért jött létre ez a kis csapat, és hiszem, hogy ezt meg is valósította!

eNGé
Zenei nap 2003 – exkluzív véleményáradat

Az idei zennapon elhangzott, esetenként leírt véleményekből szemezgettünk, melyek közül egynéhány nagyon építő volt. Sok olyan megjegyzés volt, ami nagyon jól esett a lelkünknek, bár az, aki írta talán el se hitte volna, hogy ilyen kedves lesz gondolata számunkra.
Íme néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül:

„Csodálatos volt, az Úr áldjon meg titeket!”
„Gyertek jövőre is!”
„HISZEM AZT, HOGY AZ ÖRDÖG VESZTETT!!!”
„Én meg azt, hogy JÉZUS ÉL!!!”J
„Boldogok legyetek!”
„Köszönöm Uram, hogy itt lehetek!”
„Jól felhangolódott a lelkem, csak egy kicsit hangos volt a zene!”
„Isten mindenkit szeret! Téged is!J”
„Tied a menny, Tied s föld is, Te hoztad létre a földkerekséget, Ami betölti!”
„Ezt folytatni kell!!!!!”
„Ez az Úr dicsősége, amely meglátszik rajtatok! A sok apró ötlettől egyedi és eredeti volt minden. A dicsőítés, amit vezettetek élő volt, és ez a legfontosabb. Nem baj, hogy a gyülekezet nem ment veletek, eljön az idő, amikor egység lesz. Most ez volt a következő lépés: profi zene, nagyon jó lelkület és élő hitű tesók a dicsőítő csapatban, akik megpróbálták vinni a gyülit az Úr elé, hogy magasztalják.”
„Nagyon jó! Csak kár, hogy nem állnak fel és nem tapsolnak az emberek. De mi ennek ellenére tapsolunk!”
„Jövőre hozzuk az egész gyülit!” -Békés
„Hát nagyon melegem van, de azért jó!”
„Nagyon tetszik!!! Az Úr áldjon meg minden szolgálót!”
„A zene EGYÁLTALÁN nem volt hangos…Nagyon jó volt…Sőt!”
„Az Úr áldjon meg mindannyiónkat!”
„Nekem nagyon tetszett mindaz, amit itt láttam. A dekoráció nagyon egyedi volt. Az igehirdető nagyon szuper dolgokat mondott. Az együttes is kitett magáért. Úgy érzem megérte eljönnöm! Köszönet érte Istennek és nektek!”
„Az emberek is jók! A zene is jó! Meláth A. is jó. – Az ige nagyon jó! Az ebéd meg a süti is jó! Ti is jók vagytok! Mi kell méééég????”

Nagyon köszönjük mind a pozitív, mind a negatív véleményeket! Istennek hála és dicsőség, hogy utóbbiból igazán nem sokat hallottunk. De hisz miért is néznénk emberekre, amikor ezen az ünnepen Megváltónkat dicsérhettük, magasztalhattuk! Hogy voltak hibák? Félreértések? Vagy egyéb? Mindaz ehhez képest…semmi! És talán látjuk már azt is, hogy nem szabad elveszni a részletekben! A lényeg a fontos! A lényeg pedig Isten! Remélem érted!J
ANYÁK NAPI GYEREKKLUB

Május 4-én különleges gyerekklubot tartottunk az imaházban, hiszen Anyák Napjára készültünk és az anyukáinkról beszélgettünk. Mindenki elmondhatta saját tapasztalatait, véleményét, élményeit az anyukájával kapcsolatosan: mivel készül felköszönteni, mit szeret benne, mi mindent köszönhet meg neki…
Megemlítettünk néhány anyukát a Bibliából is, akik példát mutatnak nekünk a szeretetükkel, életükkel. Majd néhány éneket énekeltünk, és egy verset megtanultunk közösen. Készítettünk ajándékot is, amit mindenki hazavihetett az anyukájának.
A délelőtt folyamán arra kértük a gyerekeket, hogy írjanak pár mondatot az édesanyjukról. Csokorba gyűjtve álljon itt most néhány vélemény:

Székely Réka: Én azért szeretem az anyukámat, mert kedves, aranyos és törődik velem. Még azért, mert szán rám órákat, hogy játszunk és tanuljunk. Gondoskodik rólam, elenged mindenhová. Kiskorom óta szeret engem.

Lestyán Szilvia: Az anyukámat azért szeretem, mert gondoskodik rólam, és nagyon szeret, kedves. Segít, ha megkérem, gondjaimmal együttérez. Boldog vagyok vele. Amikor csak teheti velem van. Jószívű.

Kiss Alexandra: Azért szeretem az anyukámat, mert gondomat viseli, vigyáz rám, szeret, aranyos, kedves, segít, jószívű, vidám.

Buzás Dzsenifer: Azért szeretem anyát, mert kedves velem, gondoskodik rólam, felnevel engem, és mert világra hozott, és azért, mert segít a tanulásban.

Zsigovics Virág: Az én anyukám aranyos. Én szeretem az anyukámat, és ő is engem.

Zubán Zsanett: Az anyukámat azért szeretem, mert gondoskodik rólam, megbocsát még akkor is, ha nagyon rossz vagyok, vigyáz az egészségemre, és azt szeretné, ha mindig jól tanulnék.

Gajdács Rebeka: Az anyukám Mindig gondoskodik rólam, vigyáz rám. Mos, főz rám. Szeret engem. Megvigasztal és segít a bajban. Az én kedves anyukám.

Pljesovszky Zita: Az én anyukámban az különleges, hogy a szeretetét képes több egyforma részre felosztani. Mindig megértő és kedves. Megbocsát mindenért. Mos, főz, takarít, tereget, porszívóz szó nélkül. Nagyon szeretem, mindig hálás leszek neki.

Oláh Szabina: Játékos, kedves, szeret engem, szokott velem játszani, jól tud főzni, néha aggodalmas, jószívű.

Gajdács Rebeka:

Anyák napján

Anyák napja van
Köszöntelek téged,
Köszönöm, hogy takarítottál,
mostál rám
Egész életemben.

Köszönöm mindazt
Amit tettél értem
S ezen a napon
Megköszönöm mindezt:
Köszönöm.
Tallózó


Áldottnak érzed-e magad?

Amikor ma Isten kegyelméből felébredtél,
És több volt az öröm, mint a fájdalom,
Akkor Téged jobban megáldott az Isten,
mint azokat, akiknek életük mécse elhalt.

Ha soha nem tapasztaltad
A háború veszélyét,
A fogság nyomorát,
A kínvallatás gyötrelmét,
Az éhség fájdalmas görcseit,
Akkor te fölötte vagy a 20 millió embernek,
Akik mindezen keresztülmentek ezen a héten.

Ha elmehetsz a templomba anélkül,
Hogy valaki zaklatna,
Letartóztatna, kínozna, vagy megölne,
Akkor te jobban meg vagy áldva,
Mint három billió ember világszerte.

Ha találsz ennivalót a hűtőszekrényedben,
Ruhát a hátadon, fedőt a fejed fölött,
És egy ágyat, ahol alhatsz,
Akkor a világ 75 %-ához tartozol, akik gazdagok.

Ha van egy kis pénzed a takarékpénztárban,
Megtalálod azt ridikülödben, a zsebek rekeszén,
Vagy eldugva a matrac alatt,
Akkor Te a világ 8 %-ához tartozol, akik gazdagok.

Ha szüleid élnek, és élvezheted a velük töltött időt,
Te igen áldottnak vallhatod magad,
Mert millió számra élnek az árvák az utcán.

Ha fejed fel tudod emelni és tudsz örülni,
Hálát adhatsz az Istennek, mert
Te jobban meg vagy áldva, mint más sokan,
Akik naponta szenvednek és sírnak.

HA valakinek a kezét megfoghatod,
Kebledre ölelheted a szenvedőt,
Akkor te igazán boldognak vélheted magad:
Mert Isten gyógyító balzsamát áraszthatod.

Amennyiben ezt az üzenetet meghallhattad,
Téged igazán megáldott az Isten,
Mert a földön több, mint két billió ember van,
Aki nem hall és nem lát semmit sem.

Téged annyira megáldott az Isten,
Hogy azt talán soha nem fogod egészen felfogni!

HA úgy véled, hogy valóban megáldott téged az Isten, akkor mondd el ezt az üzenetet mások számára!
Versek


Nem engedi

A hit törékeny, mint a gyenge nád,
Vészben, viharban könnyen megreped.
De Krisztus áll a gyenge hit felett,
S a térdelőknek nem engedi át.

Füle Lajos


Sohase legyek

Az irgalmatlan igazságokat
Fedezze el bennem a Lélek!
Sohase lehgyek „kegyetlen kegyes”,
Ha tán valakit megítélek.

Füle Lajos

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by