Oldaltérkép | E-mail
 
 
Zenei Nap
Házi csoport
Gyülekezeti újság
2004
2003
július-augusztus
szeptember-október
november-december
május-június
április
február
március
január
2002
2009
MÁSODIK ESÉLY
2011
2012
2013
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
január
   
 

Visszhang


Tovább vonult… (I Móz 12,9)

Visszapillantó tükrök (Stelkovicsné Balogh Judit)


Visszhang: GYERMEKMISSZIÓ


Tallózó

Alakíts ki jó szokásokat 2003-ban is! (Nagy Gabriella)

Milyen a te kereszted? (Nagy Gabriella)


(Nem) Csak Gyerekeknek

Riportok - Zubán Zsanett, Gajdács Rebeka, Oláh Szabina (Nagy Gabriella)


Töredék
Tovább vonult… (I Móz 12,9)

Több, jelentőségteljes állomás van feljegyezve tanulságunkra a legelső pártriárkáról. E rövid igevers szerint a neki ígért országot kevés kivétellel már teljes hosszában átvándorolta. Nem egy állomáson oltárt is épített örömében Istenének. Őt úgy is nevezzük, hogy a hívők atyja.
A címben levő két rövid szó életrajzából szolgáljon biztatásul ez újévre. Ahogy bejutott az Isten által mutatott földre jellemző rá, hogy mindegyre tovább vonult abban az országban. Itt az első biztatás. Nem letelepedni már a hitrejutás első, emlékezetes állomásánál (pl. megtérés; bemerítkezés vagy éppenséggel újjászületés). Az aki hitből él, engedelmesen napról napra érez egy belső indíttatást, vezettetést: tovább, tovább. Egyik nagyon kedves állomása Béthel = az Isten háza. Itt oltárt is épít, mégis innen is tovább vonul. Van ennél tovább, mint Isten háza?? Igen. Az ott kapott Isteni kijelentéseket megszívlelve próbáljuk a gyakorlatba ültetni a továbbiakban.. „Az igazak útja olyan, mint a hajnal világossága, mely egyre világosabb lesz egész a teljes délig”. Így olvassuk Ábrahámról: folyton délfelé húzódott. A „dél felé”, az idézett Salamoni aranymondással összhangban jelentse a mind nagyobb lelki világosságot. Amit a múlt években még homályosan láttam, kezd egyre világosodni. Kezd egyre jobban fölmelegedni lelki életem délfelé húzódva.
Van még bejárni való az Ígéret(ek) földjén. Biztassuk egymást, segítsük egymást a tovább jutásban.
Visszapillantó tükör

Karácsony előtt pár nappal férjemmel bevásárolni mentünk az ünnepre, Békéscsabára. Munkaügyben benéztünk a munkaügyi központba is ahol elég szegény ajánlat várt (évvége lévén), de kettőre felfigyeltem.
1. Lóápoló, ahol általános iskola kell de tapasztalat nem;
2. Marhalegeltető-gondozó ahol csak férfi, 2-5 év szakmai tapasztalat kell és pályakezdő nem felel meg.
Ezekben a napokban készültem a gyerekklubra is és sokszor eszembe jutott ez a munka ajánlás. A betlehemi pásztorokra gondoltam, ők mennyit tanultak s mennyi tapasztalatuk volt, hogy egy egész város juhait rájuk bízták? Nem tudom de ahhoz, hogy a farkast, oroszlánt elzavarják, megöljék kellett erő, figyelem, edzés. Igaz nem jártak judo iskolába, nem megtanult fogásokkal bohóckodtak, de megvolt az ismeretük s tudták hogy lehet az ellenség támadását legyőzni.
A példabeszéd bölcse így írja 12:10a-ban: „Az igaz törődik még állatjának kívánságával is…”, egy másik helyen pedig: „Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal.” Péld.27:23-ból kiderül: ők biztosították a család eledelét és ruházatát… Egy magyar közmondás azt mondja: „A pap (is) holtig tanul!” Felkészületlenül nem állhat senki oda, hogy azt aki rá „bízatott” megvédje a sátán támadásaitól…vagy csak ő gondolja hogy rá bízatott az a feladat???
Mi az Ő papjai vagyunk s „holtig tanulunk.” I.Péter2:9 „Ti azonban választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet vagytok.” Ebben a szakmában férfiak voltak megbízva általában, a nők inkább itatták a nyájakat (lásd Rákhelt, Cipórát).
Jézus is ezt hangsúlyozta: nincs különbség férfi és nő között…de szakmánál az más…? Karácsony előtt…A várakozás miért fontos: mire készüljön fel a gyülekezet? Születésnapi megemlékezésre? Csak ennyi az ünnep, hogy jól megszervezett program, ige legyen? A Zsid.5:10-14 „Mert az Isten Őt (Jézust) a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte”…szépen folytatja: „…mert olyanokká lettetek mint akiknek tejre van szükségük nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, az járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúnak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.”
Eljön az idő mikor a kemény eledel áldás is lehet: épít, fejleszt. Amikor nemcsak megfekszi a gyomrunkat, amikor nem megsértődök, félremagyarázom, kibúvót keresek. Nem leintem vagy kipletykálom a szóvivőt!…Eljön az idő???
A Péld.27:19 „Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.” Évek óta járunk az Úr házába, „tanfolyamain” már tanárok lehetnénk…hányszor éreztük, hogy ott aki beszél „izzadva, dadogva” megmentésünkért aggódik, csendes kamrájában, imáiban hordozta nevünket Isten elé. Jézus s a Szentlélek kimondhatatlan fohászaival összekeverve füstölögnek Istenségének színe előtt.Mi mennyire készültünk fel fogadni és táplálni a világból jött gyerekeket s embereket, vagy meddig várunk vele és kire? Nem minket hívott ki a sötétségből? Vagy mások nem fontosak? Rá fognánk mások megtéretlenségére vagy a hely szűke miatt aggódunk? Hitetlenségünk milyen messzire megy még? „A mindennapi kenyér” elég ha testileg megvan, s a lelki, s a mások lelki eledele? A látszólagos áldást hajszoljuk vagy már azt sem? Elmondhatjuk-e már végre közösen egyet akarva, Jézus vérében megmosódva: „Akkor senki sem taszítja többet a társát és testvérét: Ismerd meg az Urat; mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt.” Zsid.8:11.
Eljön az idő!!! Merjük sóvárogva várni.
Elmúlt a Karácsony s az Újév is. Letettük a szokásokat, a beszéd stílust, életfelfogásokat, s új fogadalmakat tettünk…a ledobott s már hozzánk nem illő „kinőtt” ruhák újra visszakerülnek? Ó ne! Legyen a HIT erős s mondjuk el az Úrnak: ITT vagyok, s a testvéreimnek is: Atyánknak képviselő gyermekei vagyunk. Merjünk egymás szemébe nézni fájdalmak és örömek között is mert: honnan tudhatjuk előre kinek a csendes kamrájában hangzik el ima értünk. „Mert a Bárány… legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz és az Isten letöröl szemükről minden könnyet.” Jel.7:17
Bíztassuk egymást és másokat is: „Jöjj, aki csak hallja, az is mondja: jöjj, aki szomjazik jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” Jel.22:17. Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!

Judit
Visszhang


Gyerekmisszió

December első három hetében részt vehettünk egy nagyszerű szolgálatban. A Palánta misszió szervezésében néhány úkígyósi és békéscsabai fiatal, időnk nagy részét Istennek szánva indultunk el, hogy BÉKÉSCSABÁN vigyük az örömhírt iskolákba és óvodákba. Egy órás volt az előadás, benne több karácsonyi énekkel, és egy bábelőadás négy szereplővel.
Nagy öröm volt számunkra látni azt a sok kis ragyogó szempárt, amely figyelte az érdekes műsort.
Átéltük ahogyan Isten megy előttünk: nyíltak a kapuk és tárultak fel újabb és újabb lehetőségek arra, hogy előadhassuk minél több gyermeknek a Karácsony üzenetét. Nem csak iskolákba, óvodákba vittük a jó hírt, hanem egy néhány gyülekezetbe is meghívást kaptunk, mint például: Békés, Orosháza, Békéscsaba, Medgyesegyháza, Újkígyós. Nagyszerű emlékként marad meg bennünk, bízva abban, hogy a mi fáradozásunk nem hiábavaló az Úrban!
Tallózó


Alakíts ki jó szokásokat 2003-ban is!

Íme néhány javaslat segítségképpen:
Ne aggass magadra negatív címkéket! (Pl. Béna vagyok, úgyse tudom megcsinálni…)

Ne hasonlítsd magad másokhoz! Ne felejtsd el, hogy egyedi vagy! Élvezd a különbségeket!

Barátkozz olyan emberekkel, akik pozitívak, örülnek neked, elfogadnak és élvezik az életet!

Tanulj meg nevetni! Keresd és élvezd az élet humorát!

Másokkal szembeni elvárásaid legyenek reálisak, vedd figyelembe adottságaikat, képességeiket, az érdeklődésüket és lehetőségeiket!

Légy pozitív! Próbáld ki, meddig bírod anélkül, hogy valami negatívat mondanál valakiről vagy valamiről!

Olvasd a Bibliát és fedezd fel az igazságot!

Ha hibázol, ismerd be Istennek, és ne ítéld el magad. Kérj Istentől erőt arra, hogy meg tudj szabadulni attól a hibától!

„… én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…”

eNGé


Milyen a te kereszted?

Valaki egyszer nagyon elcsüggedt. Mivel nem talált kiutat, térdre borult és így imádkozott:
„- Uram, nem bírom tovább, túl nehéz a kereszt, amit hordoznom kell.” Az Úr így válaszolt: „- Ha túl nehéz a kereszted, rakd csak le itt, ebben a szobában. Aztán nyisd ki azt a másik ajtót, és vedd ki bármelyik keresztet, amelyik csak tetszik.” Nagy kő esett le emberünk szívéről, megköszönte és úgy tett, amint hallotta. Mikor belepett a másik szobába, sok keresztet talált ott, némelyik olyan magas volt, hogy a tetejét nem is lehetett látni. Hosszas keresgélés után az egyik sarokban észrevett egy aprócska keresztet. „- Ez kell nekem!” – mondta. Az Úr így felelt neki: „- Na de gyermekem, ez az a kereszt, amit épp most raktál le!”
Ha úgy látod, hogy a problémáid le akarnak győzni téged, nézz körül, és lásd meg mivel küszködnek mások. Így sokkal jobbnak fogod látni a helyzetedet, mint gondoltad. És még arra is marad erőd, hogy segíts megoldást keresni embertársad problémáira.

eNGé
(Nem) Csak Gyerekeknek

Riportok

Ez az oldal legfőképpen a gyerekeknek szól. De nem csak nekik, hanem róluk is. Éppen ezért, így az év elején, arra kértem néhányukat, hogy emlékezzenek vissza, mi minden történt velük 2002-ben és osszák meg velünk is, ami számukra érdekes, fontos volt.

Zubán Zsanett: Azt szeretném elmondani, hogy miféle dolgok történtek velem azóta, amióta imaházba járok. Ez főként a 2002-es évet jelenti.

Minden hónap első szombatján gyerekklubba járok, ahol sok vidám történetet, éneket hallok, és sok érdekeset tanulok Jézusról. A klub vezetői: Gabi, Rami, Judit és még néhányan, elhatározták, hogy nyáron több napot rászentelnek egy nyári gyerekklubra. Sokat játszottunk, vetélkedőkön vettünk részt, és még nyereményeket is kaptunk. Először vettem részt a Zenei Napon, amit az UFI rendezett. Nagyon jó volt az Urat dicsérni, más hívő fiatalokkal együtt.

Ebben az évben fontos pillanat volt számomra első bizonyságtételem. Nagyon örültem, hogy ki mertem állni és elmondani, hogy mennyire hálás vagyok az Úrnak mindazért, amit eddig velem tett. A nagyokkal sok helyre utaztam. Meghívtak minket Sarkadkeresztúrra, Szentmártonkátára, Csorvásra. Örültem annak, hogy végre én is velük tarthatok. Aprónak tűnő, nekem mégis nagy esemény volt az, hogy anyukám is eljött a gyülekezetbe. Karácsonykor általában mindig készülünk valami előadással, most jelenetekkel és énekekkel. Mulatságos, de egyben gyomrot felkavaró élmény volt kiállni ennyi ember elé, legalábbis számomra.
Remélem, a 2003-as évem is jól fog telni. Remélem azt is, hogy az Úrhoz közelebb kerülök, és még sokáig itt leszek a gyülekezetben.


Gajdács Rebeka:


Télen és nyáron: Végignézve a négy évszakon, tavaszról az jut az eszembe, hogy rossz volt iskolába menni azokban a szép időkben, mert az iskolát ki szereti olyankor?
A legjobb évszak számomra a nyár volt, a nyaralás miatt. Velencén voltam egy hétig, Pesten 3-4 napig, és Balatonon is egy hetet töltöttem. Jó volt a nyaram. Az őszt azért szeretem, mert olyan szép látvány, mikor a levelek megsárgulnak, megbarnulnak, azután lehullanak.
Télen sokat imádkoztam azért, hogy fehér karácsony legyen, és az is lett: szép fehér, zúzmarás karácsony.

Gyerekklubokon: Minden hónap első szombatján gyerekklubot tartanak. Én minden alkalommal ott voltam. Először alig-alig jártak, de a karácsonyi gyerekklubon már közel százan is eljöttek. Voltak olyanok is, akik mindig ott voltak, ezért ők több csomagot is kaptak. Szeretném, ha legközelebb te is eljönnél!

Az iskolában: Nem nagyon szeretek iskolába járni, de néha szeretem, mert van jó oldala is, az, hogy sok érdekes dolgot megtanulunk, és okosak leszünk Az iskolának mindig a jó oldalát kell nézni.

Karácsonykor: A karácsonyt nagyon szeretem, szép ünnep. A karácsonyfa, karácsonyi hangulat, együtt van a család és ez jó. Jézus meghallgatta, amit kértem. Például, mint említettem, kértem fehér karácsonyt és az is lett. Jézus segít, és ha behívod a szívedbe, a mennyországba jutsz, és vele élsz. Remélem, hogy behívod a szívedbe Jézust!


Oláh Szabina: 2002 röviden

Június: Évzáró. Mindenki, így én is, türelmetlenül vártam a suli végét.
Augusztus: Nagyon sok gyerek jött a nyári gyereknapokra. Mindenki jól érezte magát.
Szeptember: Sajnos a nyári szünet véget ért, de az iskola kicsit barátságosabb.
Október: Révész testvér a gyülekezetben prédikált, ekkor tértem meg.
December: Vége az évnek, mindenki készül a szilveszterre, és az új évre.
2002. Neked mit adott? És mit adtál te? Mi volt a múlt év mozgató rugója? Mi volt a fontossági sorrend a napjaidban, döntéseidben? Mit tartottál szem előtt, mi töltötte ki a szíved, hogyan éltél, hova jutottál?

Az óév végén és az új kezdetén érdemes végiggondolni mi történt veled; jó és rossz dolgokról egyaránt leltárt készíteni, levonni a tanulságokat, mit lett volna jobb másként vagy egyáltalán nem megtenni. Néha sok olyan dolog van, amit megváltoztatnál, mert ezt-azt meggondolatlanul megteszel. Aztán fogadkozol, az új évben minden másképp lesz, nem fogsz fejjel a falnak rohanni, mindent többször, de legalábbis kétszer átgondolsz majd! Aztán vagy betartod, vagy nem.

Ám, ha szüntelen Istenre figyelsz, nem kell attól félned, hogy helytelenül cselekszel. Ha napjaidat Vele éled, nem kell megbánnod egyetlen napodat, tettedet sem. Itt az újév, az új lehetőségek ideje! Tart még a kegyelem, újulj meg, legyen új életed! eNGé
TÖREDÉKEK


Van, hogy mindent feladok, minden álmot,
minden kihívást magamtól eldobok.
Van, hogy nincs már álmom, mert körülölel a sötétség,
s árnyak nyújtják karjukat felém.
Van, hogy nem látok, és lépni sem tudok,
csak kétségbeesetten kiáltozom.
Van, hogy csak hallgatok, s imám is fájdalmas szótlanság.
De erős szereteted ekkor is csöndesen ölel.Ígéretek, melyeket sorra megszegek,
Dolgok, melyeket még csak meg sem teszek…
Hogy miért?
Talán mert így kényelmesebb…Drága lett az élet, fogynak a napok,
Eltékozolni már egyet sem akarok.
Úgy kell élnem eztán, hogy hasznomra váljék,
Minden nap, óra, perc, és az összes árnyék!

Angie

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by