Oldaltérkép | E-mail
 
 
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Vendégségben
   
 


  Linda Dillow női konferencia Debrecenben (2005. november 12-13.) 

 Egy nagy - és ezernyi apró - csodának lehettünk részesei Debrecenben 2005 november második hétvégéjén (12-13.). Több mint hatezer lány és asszony érkezett közelről és távolról - jelentős számban részt vettek Kárpátaljáról, a Szilágyságból, Erdélyből, a Vajdaságból és a Felvidékről is - , hogy Linda Dillow és társai segítségével egy olyan területről tanuljon Mennyei Atyánktól, amely mindennapos, túlhangsúlyozott témának tűnik a mai társadalomban, valójában azonban nagyon keveset tudunk arról, hogy Isten miért is adta nekünk és hogyan működhet áldásunka és Isten dicsőségére. Ez a házasságban tisztán megélt szexuális kapcsolat annak nagyon gazdag érzelmi, lelki és szellemi hátterével együtt.
A hétvége fő szónoka Linda Dillow (Egyesült Államok) volt, aki társaival – Lorainne Pintussal és Nancy Bartonnal együtt a fiatal és középkorú nőket célozta meg előadásával, amelyben az otthonteremtés és a házasélet azon kérdéseiről szóltak, amelyek mindenki számára alapvető fontosságúak, gyakran mégis a hallgatás homályába süllyednek.
Linda Dillow jó néhány angol nyelvű könyvéből magyarul három is olvasható: A társ; Akinél a szív lecsendesül; Intim kérdések. Jelen konferencia alaphangját az Intim kérdések című könyve adta meg, amelyben „a nők legszemélyesebb kérdéseire” igyekezett válaszokat adni. Tovább>>>Gyerek- és tinitábor Kárpátalján (2005. július 25-től augusztus 05-ig)

Visszaemlékezve, a nyári szabadságomnak legszebb két hetét 2005.07.25-08.05-ig Kárpátalján tölthettem a guti gyermektáborban. Küzdelmes volt a döntés, ugyanis választanom kellett két jó barátom esküvője és a gyerektábor között. Végül Istentől békességet kaptam, hogy a gyerektáborban a helyem. A táborban kb. 130 gyerek jött el. A vezetők úgy döntöttek, hogy két részre osztják el a gyerekeket. Így két tábor, egy gyerek (7-12 évesek) és egy tini (12-19 éves) tábor volt egy helyen, majd kisebb 8-10 gyerekből álló csoportokba osztva őket voltak a foglalkozások. A programok egy volt katonai laktanya területén zajlottak. Magyarországról voltunk: Czibula Mariann, Gergely Eliza és Tünde, Láng László, Kapitány Zsolt, Nagy-Kasza Dani és Lona, Szabó Balázs és Péter, Szabó Csilla és Szilvia, Tenkely Béci és Zoli. Tovább>>>Ragály Anikó és Bajka Attila menyegzője (2005. július 16.) - feltöltés alatt -

Willow Creek vezetői kongresszus Stuttgartban (2005. február 17-19.)

Isten kegyelméből 2005. február 17-19-éig Willow Creek konferencián vehettünk részt Stuttgartban. A konferencia célkitűzése az volt, hogy a gyülekezetek építésében fáradozó akár fizetett, akár önkénteségi alapon szolgáló vezetőket továbbképezze, megerősítse és bátorítsa. Ezen a rendkívüli alkalmon olyan emberek vettek részt akik hiszik, hogy Istenünk hatalmas arra, hogy átformáljon gyülekezeteket és egyházakat arra, hogy a kívülállók megmentéséért fáradozzon és ne saját maga körül forgolódjon. Olyan emberek, akik látásért és vezetésért imádkoznak, akiknek fáj gyülekezetük és egyházuk jelenlegi állapota. Akik új reformációért könyörögnek és készek arra, hogy Istentől kapott feladatukat a Szentlélek vezetésével betöltsék.
A meghívottak száma 10 876 személy volt közel 20 különböző országból és megközelitőleg 15 különböző felekezetből. Az előadásokat mindenki (aki vitt magával tolmácsot) anyanyelvén hallgathatta végig. 370 német önkéntes segített a konferencia lebonyolításában, ezen kívül két amerikai önkéntes csapat is hozzájárult a tökéletes szervezés megvalósításában. Isten kegyelme és szeretete mutatkozott meg abban is, hogy egy amerikai házaspárt arra indítson, hogy az összes magyar résztvevő regisztrációs díját (több mint 100 Euró/fő) kifizessék, így nekünk csak az útiköltséget kellett állnunk. Tovább>>>Vendégségben Dél-Afrikában a Kiss családnál.

Néhány hónappal ezelőtt (2004. júl. 29.) érkezett egy bejegyzés a Vendégkönyvünkbe Dél-Afrikából és mint kiderült olyan valaki írta, aki fiatalon többször megfordult imaházunkban. Megkértem tehát a levél íróját mutatkozzon be nekünk, írjon pár sort magáról és mondja el, hogyan került ilyen messze szülőföldjéről.
Nagyon örülök, hogy felkértél egy rövid bemutatkozásra, ennek szívesen eleget teszek, annak reményében, hogy sokan járnak még a gyülekezetbe, akik emlékeznek, emlékezhetnek rám, és szüleimre. Bár te csak arra kértél fel, hogy mondjam el, hogyan kerültem ide, de ha megengeded egy kis történettel vázolnám ezt.
Először is szeretnék bemutatkozni: Kiss Ákosné, Bakucz Julianna Magdolna, a gyülekezetben csak Juliztak, de mostanság jobban szeretem ha Jutkának szólítanak. Édesanyám a Medgyesegyházi Baptista Gyülekezet tagja volt, így kerültünk közel az Újkígyósi Baptista Gyülekezethez is. Ekkoriban Almáskamaráson éltem szüleimmel. Sajnos a falu nem tudott munkát nyújtani számomra a szakképzettségemnek megfelelően, ezért Budapestre kerültem. Szüleim legalábbis édesanyám elég beteges ember, így a család úgy döntött 1997-ben, hogy eladjuk az Almáskamarási házat, és szüleim Budapestre költöztek. Mondván ott jobb az orvosi ellátás, korház közelebb van baj esetén. Szüleim Budapestre költözésük után azonnal felkeresték az Újpesti Baptista Imaházat, ahol anyu most is aktív tag.  Tovább>>>Molnár Henrietta Diána és Nagy-Kasza József menyegzője (2004. szeptember 18.)

Nagyon szép alkalmon vehettünk részt, amikoris Heni és Józsi örök hűséget fogadtak egymásnak a Budaörsi Evangélikus templomban. A vendégek az ország különböző helyeiről, és a határon túlról érkeztek. Nagy kihívást jelentett mindenkinek a templom megtalálása. Hamarosan megtelt a terem, amit ügyes kezek nagyon szépen felékesítettek és ami egyszersmind nagyon illett az esküvő hangulatához. A zsúfolásig megtelt templomban mindenki csak a menyasszonyra és vőlegényre várt, akik hamarosan kéz a kézben, mosolyogva és boldogan megjelentek mindannyiunk örömére.
A menyegzői istentiszteletet a budaörsi gyülekezetvezető Bacsinszki László, a prédikációt az inotai lelkipásztor Cartoletti Norbert, az eskütételt pedig Durkó István budaörsi lelkipásztor vezette le. Az igét a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasták, Erzsébet és Zakariás történetét. Igehirdetés után következett a fogadalomtétel utána pedig a köszöntések sora. Jelen voltak a Teológia Kántor szakos hallgatói, Heni és Józsi évfolyamtársai, és két énekkel köszöntötték az ifjú párt. Oláh Zsolt énekét édesapja Oláh Gábor kísérte. Köszöntötte őket ... székesfehérvári lelkipásztor, valamint Kesjár Zsolt békéscsabai körzet lelkipásztora. Az istentisztelet után a fiatalok azoknak a vendégeknek a köszöntését, jókívánságát, ajándékát fogadhatták, akik nem vettek részt az esti vacsorán. Tovább>>>Bajka Edit és Gyaraki László menyegzője (2004. szeptember 18.)

Csodálatos élményben volt részünk 2004. szeptember 18-án, amikor Bajka Edit (Újkígyós) Isten tervét elfogadva életét összekötötte Gyaraki Lászlóval (Békés). Isten kegyelméből találtak egymásra és ajándékként fogadták el a mindent előre megtervező Teremtő kezéből a másik őszinte szerelmét. Mivel pedig Istenünk a rend Istene, ők pedig Istent tisztelő életet szeretnének élni, felvállalták, hogy az isteni rendet követik és a házasság intézményében válnak egy testté.
Edit nagy izgalommal várta, hogy megérkezzen szeretett vőlegénye a békési násznép kíséretében. Ezt a napot és ezeket az eseményeket a menyasszony családja és rokonai kettős érzésekkel vették tudomásul, mert a Bajka család egyetlen lánya végleg kirepült az otthoni fészekből és mostmár egy új világot ismerhet meg Laci oldalán. A leánykérés után a násznép kíséretében részt vehettünk a békési polgármesteri hivatalba tartott szertartáson, ahol megfigyelhettük az ifjú pár törvény szerinti házasságkötését és benne a boldog igenek elhangzását. Ezek után átmentünk a baptista imaházba, ahol folytattuk az örömünnepet. Az igét Csiszár István helyi lelkipásztor hirdette, amelyet különböző köszöntések követtek a család, az újkígyósi és a békési gyülekezet részéről. A programot kiegészítette a gyülekezet énekkara, a fiatalok éneke és a gyerekek szolgálata. Az istentisztelet végén a jelenlévő vendégek jókívánságokkal köszönthették az ifjú párt. Tovább>>>Bántó Kinga Johanna és Bajka Barnabás menyegzője (2004. július 30.)

2004 Július 30-án Bajka Barnabás és Bántó Kinga Johanna a Zilahi Baptista Templomban kötöttek házasságot.
Az esküvőre a távolság ellenére a gyülekezetből (Újkígyós) is szép számmal eljöttek, amit hiszem, hogy senki sem bánt meg. Jó volt látni az ifjú pár boldogságát és újra átélni a házasságkötés szépségét, örömét és nem utolsó sorban feleleveníteni a majdnem egy éve történt házasságkötésemet is. Ezen a napon, minden olyan szép, és nem számít, hogy zuhog kint az eső, a szeretet most még az esőt is elfedezi és nincs más fontosabb dolog csak a menyasszony és a vőlegény. Az istentiszteleti alkalmat, Budai Lajos helyi lelkipásztor végezte a Mózes harmadik könyvéből.
 Az igehirdetés után az immáron ifjú pár életük egy egy gyertyáját összeötvözték egy gyertyában ezzel is jelezve azt, hogy ezután egyek a házasság szent misztériumában. Mindezek után az eskütétel és az áldáskérő imádság. Ezután következtek a köszöntések, amelyben a sort az UFI kezdte köszöntéssel (Dani), egy verssel (Edit), és két énekkel (UFI). Azt követően a menyasszony testvére mondott el egy nagyon megható verset, majd Szabó Laci bácsi köszöntötte az ifjú párt amikor is a hármas kötél példájával az Istennel való kapcsolatuk fontosságára hívta fel a figyelmüket. A sort a Zilahi fiatalok zárták egy szép énekkel és egy versel. Tovább>>>Bibliai helyeken jártunk Görögországban (2004. április 23-tól május 2.)

A következőkben egy hosszú, de igen érdekes útinaplót olvashattok, amit Lona bocsátott rendelkezésünkre. Kalandos történet, teletűzdelve nagyszerű képekkel.
Budapestről indultunk egy kisbusszal 2004. április 23-án péntek délután és néhány óra alatt megérkeztünk a magyar-román határhoz, az átkelés zökkenőmentes sehol sem kérdeztek semmit még azt sem, hogy mi az úti célunk. Átlépés után rögtön pénzt próbáltunk váltani, de a helyi kis faluban bezárt a pénzváltó, a következő városban egy maszek váltós fickót sikerült találnunk, aki az egyik bárban szokott ücsörgött. Úgy tűnt, hogy minden sorompót elkapunk útközben és mindez csak egy mozdonyért, na jó egy vonat is jött. Utunkon kamionok sora követett illetve előzött meg minket. Előttünk egy bolgár kamion haladt megpróbáltuk követni bízva abban, hogy a határ felé vezet. Lassan non verbális kommunikáció alakult köztünk és a kamionos között, tudja, hogy őt követjük. Egy idő után megelőzzük és a kezével inti, hogy jó utat továbbra is. Mint utóbb kiderült nem kellett volna annyira sietnünk, mert Turnu–Severinbe, eltévedtünk a városban és így időt veszítettünk. Amikor végre "sínen" voltunk újra, találkoztunk a kamionossal, aki szinte már barátként üdvözölt. „És Isten éjszaka tűzoszlopot adott, hogy világítson nekik éjjel”, így gondoltunk rá. Turnu-Severin után nem sokkal elválnak útjaink és csak egy duda jelzi, hogy köszönjük a navigátor szereplést. A kamionos a maga mi pedig a saját utunkon folytatjuk tovább. Tovább>>>  A feltámadás ünnepe Beregszászon és Munkácson (2004. április)

2004. április 9-12. néhányan Magyarországról (Rozgonyi István, Nagy-Kaszáné Somogyi Ilona, Nagy-Kasza Dániel) Beregszászon és Munkácson lehettünk, ahol legfőképpen Isten evangéliumának hirdetésével tevékenykedtünk. Nehra Valentint a Beregszászi Baptista Gyülekezet vezetőjét kérdeztük az ottani magyarok helyzetéről és a baptista misszióról.
A kijevi teológia hallgatójaként milyen státuszban vagy Beregszászon?
Négy éve vagyok már Beregszászon. Nem lelkipásztorként vagyok felavatva, de mintegy ügyintéző lelkipásztori munkát végzek. Amikor rámbízták a beregszászi gyülekezet gondozását és vezetését, avatásomkor csak annyi kitétel hangzott el, hogy nem meríthetek be és nem adhatok össze párokat. Ezeket általában egy vagy Magyarországról, vagy innen a környékbeli ukrán gyülekezetből meghívott lelkipásztor szokta helyettem elvégezni. Beregszász az egyetlen kárpátaljai gyülekezet, ahol két nyelven hangzik az Isten igéje. Tovább>>> 

 

Somogyi Ilona és Nagy-Kasza Dániel esküvője (2003. augusztus 31.) - feltöltés alatt -


 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by