Oldaltérkép | E-mail
 
 
GYAKORLATI
Igazgyöngyök
MIT TEGYÜNK?
JELEK és CSODÁK
KÖZEL VAN
Kérjetek esőt
Vajon talál-e hitet?
Amikor Isten leszáll
Isten haragja
GYÜLEKEZET
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Isten haragja
   
 EGY ÓRA ALATT MINDEN MEGVÁLTOZIKDavid Wilkerson  köztiszteletben álló szolgáló New Yorkban. Íme, látása a gazdasági  életről.

Mire kell főként emlékezned  ebből a látásból:

1.   Akkortól, hogy az első  ország összeomlik, két heted lesz arra, hogy kivedd a pénzedet a  bankból.

2.   Amerika túl fogja élni a  válságot – eljön a helyreállás.

3.   De az USA sosem lesz  olyan, mint előtte.

4.   Isten  azt mondja: Hozd rendbe az életedet!  Szabadulj meg a bálványoktól! Keresd Isten arcát  szentségben!

5.   Isten tűzfal lesz  körülötted, és dicsősége ott lesz közöttetek.

„Ez a küszöbön áll.  Hamarosan egy ország – és most prófétikusan szólok,… ha életemben valaha  hallottam Isten hangját, most biztosan – nagyon hamar egy európai, észak-afrikai  vagy keleti ország nem tudja majd tovább fizetni a nemzetközi hiteleit, és  amikor ez megtörténik, két héten belül Mexikó is  bedől.

 Mexikó százmilliárd  dollárral tartozik – ennek 80%-át amerikai bankoknak. A következő fog történni:  kb. két héttel az első ország becsődölése után (ezt túl fogjuk élni, mert ez az  első ország leginkább európai: német, svájci és francia bankoknak tartozik), egy  második ország is csődbe megy. Valószínűleg Argentína vagy Brazília. Ezen  valahogyan túltesszük magunkat, és azt mondjuk: „Hát, talán nem fog fájni”, de  két héttel az első ország becsődölése után, Mexikó százmilliárdot lesz képtelen  visszafizetni.

Amikor másnap reggel  kinyitnak a bankok, óránként 15 milliárd dollárt vesznek majd ki amerikai bankjainkból. Mindenki megrohanja a bankjainkat, az arabok, az összes  latin-amerikai ország, és a nap vége előtt az USA-ban be kell jelenteni:  „bezárnak a bankok”.

 HATHAVI  RETTEGÉS:

Ekkor a legpokolibb hat  hónap következik majd Amerika eddigi életében. Káosz lesz. Még a nemzetőrség sem  lesz képes megnyugtatni az embereket, ezért az egész amerikai hadsereget  mozgósítani kell.

 A közelmúltban voltak  látomásaim: New Yorkban voltam egy Macy áruházban és láttam, hogy az emberek  csak aléltan járkáltak, mert nem tudták kivenni a pénzüket a bankból. Most adok  egy tanácsot: amikor az első ország csődbe megy – ezt leírtam, borítékba tettem  és leragasztottam; felhívom majd minden barátomat is, és nektek is mondom (most  mondom el először nyilvánosan): amikor az első ország felfordul, minden  filléreteket vegyétek ki a bankból. Gyülekezetek, vegyetek ki mindent, mert  aztán bezárnak a bankok, és hat hónapig egy fillért sem tudtok kicsavarni onnan.  Természetesen, utólag mindenki visszakap mindent, de hazánk nem lesz többé  ugyanaz.

Olyan félelem lesz, mint  eddig soha – az ítélet az ajtónál. Amikor Macy áruházában voltam, látomásban, és  néztem, hogy az emberek kábán mászkálnak, ők nem tudták, mit tegyenek, nem  értették, mi történik. Aztán egy társaság bement az áruházba, hirtelen  megvadultak és fosztogatni kezdték a boltot. Egy órán belül mindenki –  mindenkinek a szellemét láttam az áruházban – mindenki lopott, kifosztották a  helyet, mind az öt emeletet, az egésznek vége volt egy-két órán  belül.

Ez csak a kezdet. Mindez  benne van a Bibliában. Isten számtalanszor figyelmeztetett minket. Nem  mondhatjátok, hogy nem szólt. Azt sem mondhatjátok, hogy Isten nem mond valami  félelmetest itt, ma este. Jobb, ha rendbe hozzuk az imaéletünket és az egész  életünket, és megszabadulunk a bálványainktól, ahogyan Pál írja, és keressük  Isten arcát szentségben, különben nem állunk majd készen arra, ami következik.  Isten figyelmeztet. Készüljetek fel! Akkor nem fogtok félni mindettől, ami  következik, és elkezdtek ujjongni, mert tiszta lesz a  kezetek.

Imádkoztatok, Isten pedig  tűzfalat épít körétek, hogy megvédjen”.

 Kivonatok David Wilkerson  prédikációiból:

„Ézsaiás próféta  figyelmeztet minket, hogy az utolsó napokban Isten fejre állítja a világot.  Kijelenti: Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja  színét. (Ézs. 24:1.)

 E prófécia szerint hirtelen  ítélet jön a földre, ami mindent megváltoztat egyetlen óra alatt. E rövid időn  belül az egész világ a tanúja lesz, hogy gyorsan pusztulás szakad egy városra  vagy országra, és a világ nem lesz többé ugyanaz.

 Ha ragaszkodsz az anyagi  dolgokhoz, „ha szereted ezt a világot és annak dolgait”, akkor nem akarod  hallani Ézsaiás próféciáját. Sőt, még azok számára is elképzelhetetlennek  tűnhetnek Ézsaiás szavai, akik a legigazabbak Isten népe között. Biztosan sokan  kérdeznék: hogyan érheti csapás az egész világot egy órán  belül?

 Ha nem hinnénk, hogy a  Biblia Isten tiszta Szava, csak kevesen vennénk komolyan Ézsaiás próféciáját,  pedig az Írás egyértelmű: a világ egy óra alatt megváltozik. Az egyház is  megváltozik, a földön élő minden ember megváltozik.

 János apostol, hasonló  figyelmeztetést ad a Jelenésekben. Arról beszél, hogy pusztító ítélet száll egy  városra és egy országra:

Ennek okáért egy nap jőnek ő  reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert  erős az Úr, az Isten, a ki megbünteti őt… hogy elpusztult egy órában annyi  gazdagság! (Jel. 18:8,16.)

 Ézsaiás próféciájában az  ítélet alatt álló város összezavarodik. Minden házat bezárnak, senki nem megy se  be, se ki. Az összezavarodott város nem működik: minden ház zárva, hogy senki ne  jöhessen be (Ézs. 24:10.).

 Az egész város pusztán  hagyatik: A városban csak pusztaság maradt és rommá zúzatott a kapu. (24:12.)  Már nem léteznek a város kapui. A szakasz jelzi, hogy tűz ütött ki és robbanás  történt, ami megrázta a föld alapjait is (lásd  24:6.).

1.   Isten egyetlen óra alatt  megváltoztatja az egész világot.

 Hirtelen lesújt egy  világméretű csapás, Isten utolsó ítéletei közül az első. Ettől a hatalmas  eseménytől megtántorodik a világ. Ézsaiás szerint, amikor ez bekövetkezik, nem  lesz hova menekülni: a magas (büszke) várost, megalázá azt, megalázá azt a  földig, és a porba dobta azt (Ézs. 26:4.). Megégnek a földnek lakói (24:6.).  Amikor ez bekövetkezik, kitör a káosz. Minden városi tevékenység leáll és a  társadalom tömény felfordulásba süllyed. A kormányzati szervek képtelenek  lesznek visszaállítani a legcsekélyebb józanságot is. Nem lesz az a rendőrség,  nemzetőrség és hadsereg, amely rendet tudna teremteni a  felfordulásban.

Még emlékezhettek, hogy  amikor az ikertornyok összedőltek, az egész világról ömlött a segítség New  Yorkba. Rengetegen jöttek, hogy segítsenek, amiben tudnak. Ézsaiás próféciája  azonban másmilyen jelenetet fest le: világos, hogy ez a katasztrófa nagyobb,  mint amivel az emberiség meg tud birkózni. Ez az ítélet letarolja a gazdaságot.  Gazdag kereskedők gyötrődve, sírva és gyászolva, a csőd szélén szemlélik az  eseményeket. Egyszerre minden felhalmozott vagyonuk semmivé lesz. János írja le  a jelenetet: Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő  kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván, És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város,…  hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság! (Jel. 18:15-16.)

 Egyik napról a másikra  megszűnik minden adás-vétel. Minden éttermet és kocsmát bezárnak, vége lesz  minden tivornyának és zenének. Igazából, elenyészik a mirha és öröm, az öröm és  boldogság minden nyoma:

…sóhajtnak minden vidám  szívűek. Megszűnt a dobok vidámsága, elcsöndesült az  örvendők zajgása, a cziterának vidámsága megszűnt. Énekléssel nem isznak bort; keserű a  részegítő ital az ívónak (Ézs. 24:7-9, 11.).

 Igen, ez a sötétség és  homály képe, de nem az én próféciám. A Mindenható Isten Szent Szelleme adta ezt  az üzenetet, hogy igaz prófétája, Ézsaiás közvetítse nekünk. Még a világ is  készül erre. Amerikában, Angliában, Európában és Izraelben milliárdokat költenek  közbiztonságra. Miért? Mert a katonai szakértők figyelmeztetnek, hogy biztosan  közeleg egy világra szóló hatású terrortámadás.

 Megkérdezheted: miért  változna meg az egész világ, ha csupán egyetlen várost atomtámadás ér? A  visszavágástól való félelem miatt. Ha egy lator ország egy ilyen támadást indít,  biztos lehetsz benne, hogy néhány órán belül eltörlik a föld színéről.  Gondoljatok az izraeli tervre, amit Sámson Változatként ismernek! Amint kilőnek  rájuk egy nukleáris robbanófejet, Izrael is megteszi ugyanezt perceken belül,  elpusztítva mind a húsz, vele ellenséges ország fővárosát.

 A világból időzített bomba  lett, és gyorsan közeledik a robbanás pillanata.

 2. Isten egy óra alatt  megváltoztatja az egyházat.

 A pusztulásnak ez az órája  hirtelen megváltoztatja a gyülekezeteket, az élőket és a holtakat is. Ézsaiás  ezt írja: olyan lesz, mint amikor megráznak egy olajfát (Ézs.  24:13.).

 A kép az, hogy Isten megráz  egy olajfát, miután leszedték a gyümölcsét. Röviden: mindent megráz, ami  megrázható, semmit nem kímél. Ez a világméretű pusztulás és mindent elborító  sötétség ideje lesz. Azt kérdezitek, mi lesz Isten népével mindezek közepette?  Mi történik az egyházzal? Ézsaiás valami megdöbbentőt mond arról, hogy mi  történik majd a hívőkkel.

 A szörnyű rázkódás  közepette egy ének hangzik fel, amely egyre hangosabb lesz. Hirtelen, a  legsötétebb órában, egy világméretű kórus zeng dicséretet Isten fenségének:  felemelik hangjukat, énekelnek az Úr fenségének, rivalgnak a tenger felől  (24:14.). El tudod képzelni? Mindenütt pánik uralkodik. Az emberek szíve elalél  a félelemtől, amint a tüzek több száz mérföldről látható füstöt eregetnek.  Mindenfelé fejetlenség és káosz tombol. Mégis, a pusztító tüzek és a nyomorúság  közepette a világ egy dicsőséges éneket hall: Dicsőítsétek az Urat a tüzekben,  Izrael Istenének a nevét! A föld széléről énekeket hallánk: dicsőség  az igaznak! (Ézs. 24:15-16.)

 Felébred egy  szent maradék, és egy ének születik a tűzben. Pánik helyett, Isten népe dicséri  az Ő rettenetes fenségét. Képzeljétek el: minden idők legsötétebb órájában  egységben száll fel a minden nemzetből összeállt milliók hangja. Nem  félelem vagy a gyötrődés miatt, hanem az Úr örömteli dicséretében. Azt kérdezed,  hogyan történik majd? Isten egyetlen óra alatt újjáteremti és helyreállítja az  egyházát. A száraz csontok zörögve megrázkódnak és az igazak, felébrednek, amint a  Szent Szellem a langyos hívők tömegeit hívja vissza az első szeretethez.  Irgalmában, Isten felgerjeszti azokat, akik elhanyagolták Őt, nem figyeltek a  Szavára, kerülték az imádkozást, sőt talán a válást is fontolgatták. Ezen  emberek lelkét hirtelen elárasztja a lelkiismeret furdalás és az Isten szerinti  szomorúság fájdalma. Sokan térdre hullnak, és megtéréssel kiáltanak Istenhez. Az  Isten fenségét dicsőítő ébredés következik és ennek az ébredésnek a dalát a föld  legvégső határán is hallani fogják. Keletről, nyugatról, északról és délről, az  arab országoktól Kínáig, Indonéziából, Afrikából és a föld minden pontjáról  felhangzik egy dicsőséges ének a tűzből. Akik túlélték a tüzeket, azok egy napon  belül már új éneket énekelnek az egész világon. Az Ézs. 25. szerint ebben az  időben nagyszerű csodák történnek majd, amint Isten mindent újjá  tesz.

Az Úr népe  világszerte az Igéből lakomázik: És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen  lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból; velős, kövér eledelekből,  megtisztult erős borból (Ézs.  25:6.).

 S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden  népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket (25:7.). Most, ebben  a bővelkedő időszakban úgy tűnik, hogy a tömegeket  fátyol takarja, és  ezért képtelenek látni Jézus Krisztus igazságát. Amikor azonban felkel Isten,  hogy megrázza a világot ítélettel, a több milliárd ember elméjét takaró leplek  elvettetnek. A sötétség leple eltávolíttatik, és sokan meglátják az Urat, az Ő  dicsőségében. A Szent Szellem nem tukmálja rá Krisztust ezekre a megnyílt  szemekre és szívekre, mégis felkel közülük egy maradék. Szerintem ma a  legsötétebb takaró leplek a fiatalok szemén és szívén vannak. Ez különösen  vonatkozik a főiskolás korúakra, akiknek a hitét már kb. 4 éve támadják. Ezen  évek alatt az elméjüket istentelen tanárok oktatták olyan osztálytermekben,  amelyekben támadták, gúnyolták és megvetették a hitet. Ezeknek a fiatal  férfiaknak és nőknek a hite hajótörést szenvedett. Azzal a meggyőződéssel hagyják  el a főiskolát, hogy Isten halott. A nukleáris, gazdasági és társadalmi  pusztulás idején azonban minden képmutató lepel lehull egy óra alatt. Ugyanazok  a professzorok, akik csúfolták őket, a halál lehetőségét átlátva rájönnek, hogy  dönteniük kell: mit gondolnak az örökkévalóságról? Van élet a halál után? Keresni  kezdenek majd valakit, aki elmagyarázza neki a  történéseket.

Amikor ez az  ének szól, meghallják fiatalok az élet minden területén, minden nemzetben a nap  alatt. Sokan megkeményítik a szívüket és átkozzák Istent, amikor hallják ezt a  dalt, de mások tömegesen csatlakoznak az Isten fenségét dicsérő  énekhez.

3.   Isten  egyetlen óra alatt megváltoztat minket,  egyénileg.

Egy órán belül más kerül az életünk középpontjába. Nem  rágódunk többé a saját bajainkon és nehézségeinken. Hirtelen sok dolog elveszíti  az értékét a szemünkben, amit fontosnak tartottunk. Miért? Mert abban az órában  mindenki egy hajóban evez  majd:

 S olyan lesz a  nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő,  mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, a kinek  hitelez (Ézs.  24:2.).

 A hirtelen érkező ítélet  senkire nem lesz tekintettel. Mindenkit elér dühe hatókörén belül. Az elnökök,  királyok, a világ leggazdagabbjai és leghíresebbjei mind ugyanúgy remegnek majd,  mint a föld legszegényebbjei. Ez a világraszóló esemény megsemmisít minden  bálványt, megtisztít a vétkektől és ledönt minden hamis  oltárt:

Ezért így (ezzel a nyomorúsággal) tisztíttatik  el a Jákob hamissága, és épen ez a gyümölcse bűne elvételének, hogy olyanná  teszi az oltárnak minden kövét, minők a széttört mészkövek: nem kelnek fel többé  (nem maradnak állva) a berkek és naposzlopok! (Ézs.  27:9.)

 A világon a  pénz a legfőbb bálvány. Jelenleg Amerika hatalmas pénzügyi katasztrófával néz  farkasszemet. A befektetők egymást taposva igyekeznek kimenteni a pénzüket a  magas kockázatú alapokból és a jelzálog cégek csődbe mennek. A közelmúltban  egy pénzügyi cikk címe így szólt: "Hagyd el a hajót!" Mindenki elad, senki nem  vesz. Sok háztartásban pánik van, mert egyik napról a másikra megváltozik az  emberek élete. Egy sokmilliárd dolláros zugalap elnöke jut az eszembe, aki  nemrégiben árulni kezdte a négyméteres jachtját és a hat hálószobás házát a  coloradói Aspenben. Gyakorlatilag egyik napról a másikra kiszáradt a  pénzalapja.

Közeleg a nap,  amikor a sport az utolsó lesz, ami az embereket érdekli. Nem vagyok  sportellenes, de hamarosan majd nem lehet 250 millió dollárért atlétákat venni,  miközben a világon oly sokan  éheznek.

Minden bálvány  dübörögve leomlik, porrá lesz, és a játszótér a földdel lesz egyenlő. a  legszegényebbek és a leggazdagabbak egyforma körülmények között találják  magukat.

 Mindez egy nap  alatt játszódik le. ...a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor  hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és  semmiképpen meg nem menekednek. (1Thessz.  5:3.)

 Miért  hangzanak ilyen jelenésszerű  figyelmeztetések?

 Eltűnődhetsz:  mi jó jöhet ki az ilyen prófétikus üzenetekből? Miért kellene bárkinek is ilyen  szorongásban élni? Emlékeztetlek, hogy Jézus figyelmeztette Jeruzsálemet:  hirtelen pusztulás jön a városra, amit földig égetnek és több, mint egymillió  embert megölnek. Krisztus így magyarázta intelmeit: És most mondtam meg néktek, mielőtt  meglenne: hogy a mikor majd meglesz, higgyetek. (Já29.) Lényegében azt  mondta: amikor majd megtörténik, tudni fogjátok, hogy van egy Isten, aki szeret  titeket, és előre  figyelmeztetett.

 Pál az ilyen  figyelmeztetéseket fénynek nevezi, a sötétséget eloszlató tudásnak. Röviden ezt  mondja: a világosság gyermekei vagytok, mert tudjátok, mit hoz a jövő. Tehát,  amikor jön a pusztulás, és pánik vesz körül titeket, bennetek a Szent Szellem  nyugalma lesz. Valami megelevenedik bennetek, és eszetekbe jut: Isten  figyelmeztetett. Ez a prófécia nem az Isten népének szóló harag üzenete, hanem  ébresztő trombita, hogy kezdjünk készülődni. Mert nem haragra rendelt minket az  Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,  Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt  éljünk ő vele. (1Thssz. 5:9-10.) Pál itt a lehetséges pusztulás idejéről beszél.  Ezért mondja: Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképpen  cselekeszitek is.  (5:11.)

 Bővölködő korunkban senki nem akar olyan üzenetet hallani,  mint Ézsaiásé. Én biztosan nem. Mégsem mellőzhetjük, mert a küszöbünkön van. Pál  szerint az ilyen időben, amikor tudjuk, hogy jön a hirtelen pusztulás, nekünk  nem remegnünk vagy bánkódnunk kell a világgal együtt. Inkább vigasztalnunk kell  egymást hitben, tudva, hogy életünk fölött minden szempontból Isten  uralkodik.

...legyünk  éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az  üdvösségnek reménységébe. (5:8.) Pál arra bíztat, hogy fegyverkezzünk fel  hittel. Építsük fel a hitünket most, mielőtt az a nap eljön. Tanuljuk meg az  énekünket: akkor tudjuk majd énekelni a tűz közepette. Dicsőítsétek az Urat a  tüzekben, magasztaljátok Izrael Istenének nevét! (Ézs.  24:15.)

A szöveget  David Wilkerson: EGY ÓRA ALATT MINDEN MEGVÁTOZIK c. prédikáció sorozatából  másoltuk.
Internal Virus Database is out of date.n. 14:


1 Tessz 5:20,21

"A prófétai üzeneteket ne becsüljétek le!

Viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e!

Ami igen, ahhoz ragaszkodjatok! "  szerk.

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by