Oldaltérkép | E-mail
 
 
GYAKORLATI
Igazgyöngyök
MIT TEGYÜNK?
JELEK és CSODÁK
KÖZEL VAN
Kérjetek esőt
Vajon talál-e hitet?
Amikor Isten leszáll
Isten haragja
GYÜLEKEZET
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
KÖZEL VAN
   
 

Felkészülés az utolsó időkre

David Wilkerson

Péter ugyancsak megemlítette az utolsó napokat második levelében. Továbbá megemlítette saját meghatározott élet idejét a földön. Azt mondta az egyháznak: “Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat” (2Pt. 1:14) Más szóval “Isten megmutatta, hogy napjaim ezen a földön rövidek.”

 Péter tudta, hogy az Úr hamarosan haza fogja hívni őt. De mielőtt ez megtörtént volna, a Szent Szellem a szolgáján keresztül üzenetet küldött az egyháznak az utolsó napokról. Péter második levelében olvashatjuk ennek a halálhoz közel lévő pásztornak a szavait a rá bízott hívőkhöz.

 Ez az istenfélő ember jól tudta, hogy a világ nem fogja elhinni üzenetét az utolsó napokról. Világos, hogy üzenetét az Újszövetségi Gyülekezetnek címezte: az akkori és a jövő nemzedékek hívőinek. Ez az üzenet figyelmeztetés, Péter a következőket prófétálja:

 “.. Közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni sokan fogják követni kicsapongásaikat...benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban...

 “Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van...

 Különösen azok, akik tisztátlan vágyaik után mennek és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza , hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak..."

 “De el fog jönni az Úr napja, éspedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.

 “Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak?” (2Pt. 2:1-3, 10, 3:3-4, 10-12)

 Mint keresztény hívők, hiszünk Isten Igéjében amikor a jövőről beszél. A Szent Szellem figyelmeztetéseit Isten szent őrszemeitől kapjuk ma. Látjuk az írást a falon.

 Mégis van egy fontos kérdés minden keresztény számára a mai is, amint Péter idejében is volt.

 

A KÉRDÉS SOK KERESZTÉNYBEN FELVETŐDIK: “HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A KÖZELEDŐ VIHAROS ESEMÉNYEKRE?

 

Szerintem normális dolog, ha tudni akarjuk, hogyan fogjuk túlélni a közeledő rémes időket. Amikor a vihar lecsap és mindent elpusztít úgy, hogy nem lesz lehetőség kiheverni a bajokat. Mit lehet tenni állásunkat, a lakást, élelmet és ruházatot illetőleg? Mivel én nagyapa is vagyok, nagyon is aggaszt gyermekeim és unokáim jövőjére gondolni; “Hogyan fogják átvészelni ezeket az időket?” Hiszem, hogy ezek jogosan felmerülő kérdések akárkinek, aki Jézust követi.

 Érdekes, de Péter nem ad tanácsot fizikai vagy pénzügyi felkészülésre. Nem beszél arról, hogy hová tegyük a pénzünket biztonság céljából, semmit nem mond lakásról, semmit arról, hogy mit tegyünk a föld éghajlatváltozásai ellen vagy az infláció ellen. Péter nem említi ezeket. Miért?

 Hiszem, hogy azért nem beszél ilyesmiről, mert ő maga is élt szegénységben, és Isten hűségesen mellette állt. Amikor szó szerint Jézus lába nyomában járt, pénz nélkül élt. Amikor éhesek voltak, a tanítványok a mezőre mentek és saját maguk szedték a kukoricát. Egyik esetben, amikor pénzre volt szükség, Jézus azt javasolta Péternek, hogy halásszon ki egy halat a tóból és vegye ki a pénzt a hal szájából! Péter engedelmeskedett és meg is találta a szükséges pénzdarabot.

 Péter jól tudta, hogy milyen az, amikor a szabadban, a csillagok alatt kell aludni párna és takaró nélkül. Követte Jézust minden jövedelem nélkül. Csak egy öltözet ruhája és egy pár szandálja volt. Péternek Istenre kellett támaszkodnia minden nap, hogy szükségeit megkapja. És Isten napról napra hűségesen be is töltötte szükségeit.

 Üzenetében Péter nem az ember testi szükségleteire fókuszál, hanem a szív előkészítésének fontosságára. Mondja: “Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek?” (2Pt. 3:11)

 

ANNAK TUDATÁBAN, HOGY MI FOG BEKÖVETKEZNI, PÉTER AZ EMBERI JELLEMRE FORDÍTJA FIGYELMÉT.

 

Lényegében az apostol ezt kérdezi: “Mi lakozik a szívedben, ezekben az utolsó napokban? Ki vagy és ki leszel amint az utolsó idők közelednek? Jól tudod, hogy Isten gondot fog viselni fizikai szükségleteidről, de készülődsz-e szellemileg?”

 Ha ezt szokatlannak tartod, gondolj arra, amit Jézus mondott az utolsó időkre való felkészülésről. Ő sem beszélt fizikai készülődésről, mint Péter, de figyelmeztetett a zavaros, viharos időkre, háborús híreket fogunk hallani, népfaji és néptörzsi viszályokról, éhségekről, földrengésekről, üldözésekről, a bűn áradata fogja elnyelni a tömegeket és sokaknak elhidegül a szeretete. Azt is mondta, hogy seregek fognak Jeruzsálem ellen felvonulni és borzalmas pusztítást fognak okozni, földig le fogják rombolni a templomot.

 De nem beszélt arról, hogy miként éljük át ezeket az időket. Nem beszélt arról, hogy mit tegyünk, amikor elveszítjük otthonunkat vagy állásunkat, vagy egy nemzetgazdasági csődbe jut. Inkább így tanított; “Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? Vagy, mit igyunk? Vagy mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.” (Mt. 6:31-32)

 Péter Jézus szavait visszhangozza levelében, “Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.” (1Pt. 4:7). Más szóval, “Itt van az alapvető utasítás ezekre a végső időkre: Legyetek józanok és nyugodjatok meg akármi is történik. Nincs szükség pánikra, inkább mindent vigyetek az Úrhoz imádságban.”

 Most sok hívő pánikszerűen él. Habár életükön át tanúskodtak, hogy Isten a megtartójuk, most amint a viharos felhők kezdenek megjelenni a horizonton, félelemben futkosnak. Péter ezeknek azt mondja: “Tartsátok testi, természetes érzelmeiteket a hit védelme alatt.”

 Aztán Péter azt mondja, hogy vigyünk mindent Istenhez imádságban. “Legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.” (4:7) Péter azt mondja, hogy keressétek az Urat, hogy a jelen idők iránti aggódástokat ellenőrzés alatt tartsa. Péter szerint minél sötétebbé válik a világ körülöttünk, annál inkább a Szent Szellem békéjében és nyugalmában kell, hogy járjunk és éljünk.

 Most a világiak kétségbeesetten próbálnak békességet találni a káoszban. A Wall Street Journal szerint a magas rangú üzleti vezetők és azok, akik nagy feszültséggel járó állásban vannak, a jógához és a kínai mantrához fordulnak, hogy valamilyen nyugalmat találjanak. Minket, keresztényeket Isten ígérete fog békében tartani, ha gondunkat Krisztusra helyezzük a világ eseményeivel kapcsolatban.

 

PÉTER FIGYELMEZTET MINKET, HOGY EZEKBEN AZ IDŐKBEN CSAK EGY DOLOGGAL FOGLALKOZZUNK MINDENEK ELŐTT.

 

Mire fókuszáljuk gondolatainkat? A következő versben találjuk a halálához közel lévő apostol végső figyelmeztetését. Ezt írja: “Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek , mert a szeretet sok bűnt fedez.” (1Pt. 4, 8)

 Összegezve: "Ha tudni akarod hogyan lehet mindezt túlélni - és látni akarod, hogy Isten miként vezeti népét át ezeken a nehéz időkön - akkor mutasd feltétel nélküli szeretetedet testvéreid iránt. Krisztus egyházának jövője erről szól.”

 Itt azt mondja Péter, hogy ez a legfontosabb dolgunk. Isten kegyelmének fényében amit mindegyikünk felé mutatott - az Ő feltétel nélküli bocsánatával régi bűneink iránt, könyörületes türelmével értünk - nekünk is kegyelmet kell mutatni azok iránt akik bűnt követtek el ellenünk. Nekünk is meg kell bocsátani azoknak úgy, mintha soha sem követtek volna el bűnt ellenünk.

 Talán csodálkozva kérdezed, “ Mi a kapcsolat a megbocsátás és az utolsó idők között?”


TALÁN BECSAPOTTNAK ÉRZITEK MAGATOKAT AZ IGEHIRDETÉS CÍMÉNEK ÍGÉRETE MIATT: “FELKÉSZÜLÉS AZ UTOLSÓ IDŐKRE”

 

Talán amikor elolvastad a címet azt gondoltad: “Nagyszerű, David pásztor valami különlegességet fog mutatni, hogy miként éljük túl a nehéz időket” Üzenetem felénél tartok és talán úgy érzed, hogy nem kaptál semmi különleges megoldást vagy ötletet.

 Ez volt az egyik hívő keresztény érzése is, aki nemrég írta levelében: “Hűségesen figyelmeztettél az eljövendő a gazdasági holocaustra. Tudom, hogy igazságos ember vagy, de biztos, hogy Isten Szelleme, aki megmutatta ezeknek az eseményeknek az eljövetelét, azt is meg fogja mutatni, hogy miként, fogjuk átélni a bajokat. Egy jó Isten nem csak figyelmeztet, és aztán nem mondja meg, hogy mit kell tennünk a viharban. Kérlek, adj útmutatást.”

 Egy másik keresztény ezt írja: “Becsapva érzem magam. Kértelek, hogy adj valami gazdasági megoldást, hogy hová tegyem a pénzem és hogyan mentsem meg a családom a gazdasági recesszió idején. Válaszod pedig csak a szokásos teológiai válasz: imádkozz és kérd Isten Szent Szellemét, hogy mutasson utat. De nekem egyedi válaszokra van szükségem”.

 Szeretteim, amit itt megosztok veletek, az Úr egyedi szava ebben a témában. Péter bizonyosan istenfélő ember volt és a Szent Szellem rajta keresztül megmutatja, hogy pontosan miként álljunk ellen az utolsó idők bajainak. Világosan megmondja: "Ez a legfőbb dolog, számodra a legfontosabb felkészülés: Készítsd fel a szíved. Ha ezzel nem törődsz, minden más készülődés hiábavaló. Mindezeknek a végén fontos, hogy nyugodt maradj és imádkozz. Mindig légy kegyelemmel és szeretettel telve testvéreid iránt. A megbocsájtás sok bűnt eltakar. ...a szeretet sok bűnt elfedez” (1Pt. 4:8)

 Ebben az utolsó versben, azt parancsolja meg nekünk, hogy “fedezzük” mások ellenünk elkövetett bűneit, vagyis ne hirdessük mások bűneit. “Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai” (4:10) Ki bántott, sebzett meg téged? Ki terjesztett mindenféle pletykát rólad? Jézus szerint, ha te nem bocsájtasz meg és fedezed azt a bűnt, olyan emberhez fogsz hasonlítani, akinek nagy adóság lett elengedve, de később fojtogatta felebarátját, mert az egy pár forinttal volt adós neki.

 

SZERETNÉK BETEKINTÉST NYÚJTANI, BÁR CSAK KISMÉRTÉKŰT, HOGY MIÉRT OLYAN FONTOS A MEGBOCSÁTÁS EZEKBEN AZ IDŐKBEN.

 

Gyülekezetünkhöz, a Times Square Church-höz körülbelül 100 fajta népcsoport tartozik. Krisztus összegyűjtött sok fajú embert testvéri szeretetben. A tábla az ajtó felett, mielőtt belépsz, az épületbe azt hirdeti: “A gyülekezet, amelyet a szeretet épít” és ez a szeretet Jézus.

 Rájöttem, hogy ez az egység a különböző népcsoportok között gyülekezetünket a pokol célpontjává tette. Ebben a világban, ahol a népek közötti gyűlölet lángol, Isten megáldott minket egy erőteljes bizonyságtétellel. Ez pedig az, hogy Jézus Krisztus a forrás, mely eltöröl minden korlátot a népek között.

 Gyülekezetünk története során több esetben éreztük a démonikus erők haragját a Krisztusban lévő szerető egység ellen és nincs nagyobb fegyver a pokol kezében, mint a megbocsátatlanság a hívők között.

 Talán ezt mondod: “Nem neheztelek senkire. Nincs keserű érzés bennem senki ellen. Csakis tiszta szeretetet érzek a testvéreim iránt. Amikor valaki ellenem tesz valamit, nem pletykálok a bűnéről. És nem látom, hogy Péter figyelmeztetése rám vonatkozna. Szóval, mi az üzenete nekem a végső időkre való felkészüléshez?”

 Az igazság az, hogy Péter üzenetének sok mondanivalója van Jézus Krisztus egyházának jövőjéről. Isten készíti egyházát a “kései eső”-re, a Szent Szellem kiárasztására. A próféták szerint a Szent Szellem hatalmas áradatként fogja elárasztani az egész világot, és Isten népét örömmel fogja eltölteni, miközben a világban teljes felfordulás lesz. De ezt nem fogjuk meglátni azokban a gyülekezetekben, ahol az emberek között rosszindulat, neheztelés és kezeletlen sebek léteznek.

 Péter azt kérdezi tőlünk: “Készen akartok állni arra, ami jönni fog? Teljesen felkészültek akartok lenni, amikor minden megrendül körülöttetek? Akkor légy bizonyos abban, hogy szívedben nincs semmi, ami a Szent Szellem kiáradását gátolná. Légy bizonyos, hogy nem fogod magad kizárni belőle.”

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by