Oldaltérkép | E-mail
 
 
GYAKORLATI
Igazgyöngyök
MIT TEGYÜNK?
JELEK és CSODÁK
KÖZEL VAN
Kérjetek esőt
Vajon talál-e hitet?
Amikor Isten leszáll
Isten haragja
GYÜLEKEZET
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Vajon talál-e hitet?
   
 

A jelen óra legfontosabb kérdése

David Wilkerson


Keresztény hívők világszerte úgy érzik, hogy az utolsó napokban élünk. A növekvő válság és félelem, egy hatalmas megrázkódtatás jelei - még a világi kommentátorok számára is egyértelműek. Ezért most Jézus összes követője számára a jelen óra kérdése a következő: “Kitart-e a hitem mindazon keresztül ami még jönni fog?”

 Azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés ebben az órában az amit “állhatatos hitnek” hívunk. Vagyis egyszerűen, képes lesz-e Isten népe rendületlenül megtartani a hitét még a borzalmas események között is, olyan erős megpróbáltatások között amelyekkel a múlt nemzedékeknek nem kellett szembenézni?

 Jézus megígérte, “De aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt. 24:13). Amikor Jézus beszélt erről, az ijesztő megpróbáltatásokra utalt amelyekben tanítványainak része lesz; hamis messiások, háborúk és háborús hírek, nemzet nemzet ellen támad, a természet teljes felfordulása, földrengések, betegségek, üldöztetés, vértanúság. (lásd 24:4-12). Amikor azok a napok eljönnek, Jézus így mondta: “Sokan jönnek majd az én nevemben...és sokakat megtévesztenek.” (24:5)

 Milyen hatása lesz mindennek az egyházra, azokra akik az Ő nevében hisznek? Jézus világosan állítja: “Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.” (24:12)

 Nemzetünk már most is érzi ennek az ijesztő megrendülésnek az előrengéseit.

 

SOK MÁS ŐRÁLLÓVAL EGYÜTT, HISZEM, HOGY A LEGHATALMASABB MEGRÁZKÓDTATÁS MÉG ELŐTTÜNK ÁLL.

Amit látni fogunk ezen a földön, az minden élő személyt érinteni fog. A világ egy időleges nyugalmat fog látni, viszonylagos stabilitással, ezért sokan ezt mondják majd: “A válság elmúlt”. De az igazság az, hogy a valódi pánik még előttünk áll.Jelenleg a politikai őrültség tartja Amerikát karmaiban. Gondolj bele: teljes őrültség, hogy a politikusok mindenfélét új, több milliárdos programokat ígérnek, miközben a Fed azon igyekszik, hogy a nemzet fejét az emelkedő adóság árvíze felett tartsa.

De Jézus Krisztus egyháza számára az igazi kérdés nem a gazdasági összeomlás. Még az sem, hogy ki lesz az elnök. Sokkal inkább az állhatatos hit.Igen, ennek az egyetlen kérdésnek kell elsősorban az eszében lenni azoknak, akik Jézus szolgáinak nevezik magukat. Kérdezlek: van-e pillanatnyilag olyan erős bizalmad az Úrban, amely meg fog tartani téged amikor a föld káoszba süllyed? Vagy a nehézségek idején ingadozni fogsz, amint a Jézus által megmondott félelmetes dolgok valóra válnak a földön? Amikor az az óra eljön, az Úr iránti szereteted kitart-e? Vagy hideggé válik, amint Jézus azt előre megmondta, hogy sokakkal így lesz?

Ezeket a kérdéseket nem azért teszem fel, hogy megítéljek vagy kárhoztassak bárkit is a Krisztussal való kapcsolatában. Azért kérdezem olvasóimtól ezeket, mert ezek azok a kérdések, amiket Jézus is feltesz azoknak, akik úgy döntenek, hogy követik Őt.

KRISZTUS AZT KÉRDEZTE: “DE AMIKOR ELJÖN AZ EMBERFIA, VAJON TALÁL-E HITET A FÖLDÖN? (LUKÁCS 18:8)

Szeretném Jézus kérdésének szövegkörnyezetét bemutatni.Jézus éppen csak befejezte a példabeszédet, amelyben egy kitartó asszony arra kérte a bírót, hogy hozzon ítéletet és szolgáltasson igazságot az ő javára. Jézus példaként hozta fel ezt a nőt, kitartó, álhatatos hitére mutatva, amit Jézus bennünk is keres; az olyan hitet amely Istent keresi a nehéz időkben és hisz ígéretei megtartásában. Krisztus jól tudta, hogy csakis az ilyen fajta hit fogja a tanítványokat megtartani a megpróbáltatások idején.

Amikor Jézus a kitartó hitről beszél, azokra gondol akiknek hite megmarad “egy darabig”. Más szavakkal amikor imájukra nincs válasz - amikor a kérésükre megszabott határidő lejárt és nincs válasz - hitetlenségbe esnek. Miért? Hitüknek nincs gyökere.

“De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik.” (Máté 13:21)

Az ilyen személy gyakran sértve érzi magát ha nehézség lép életébe. Valószínűleg hallottál ilyen “sérelemről” keresztény hívőktől, akik nehézségeken mentek át. Olvasták Isten Igéjét, bizonyos ígéreteket megvallottak, komolyan imádkoztak, de megpróbáltatásuk tovább folytatódott. És idővel, mivel nem látják a választ imáikra, az Ige amibe kapaszkodtak, sértővé válik számukra.

Egy ponton a hitetlenség magja el lett ültetve szívükben. És hamarosan megkérdőjelezik Isten hűségét. Képtelenek megszabadulni a gondolattól, hogy Isten nem tartotta be ígéreteit.

Bíztak benne egy darabig. Akármikor beszéltél velük, beszédük hittel telt volt és Isten megbízhatóságáról tanúskodtak. Most azonban kis kétkedés hallatszik beszédükből. Hit helyett kérdéseket hallasz, megjegyzéseket amelyek belső hitetlenséget árulnak el.

Biztos lehetsz abban, hogy Sátán táplálta ezeket a kétségeket. Idővel az ima teherré válik az ilyen hívőknek. Isten igéje iránt nincs többé ugyanaz a szeretet mint azelőtt és nem olvassák a Bibliát többé. Idővel Krisztus iránti szenvedélyük csak pislogó láng lesz.

NÉHÁNYAN, AKIK EZT AZ ÜZENETET OLVASSÁK, HITÜKRE VESZÉLYES HELYEN JÁRNAK.

Talán amit itt mondtam szívedben valamit megérintett. Meg kell, hogy kérdezzelek: beengedted szívedbe a hitetlenség magvait? Vannak komoly kérdéseid Isten hűségét illetőleg? Ahelyett, hogy imádnád Őt, kételkedsz Istenben?

“Uram, miért nem tettél valamit az érdekemben? Miért engedtél zavart házaságomba, családomba? Több terhem van, mint amennyit elbírok.” Az ilyen magatartás kemény szívhez és idővel szellemi halálhoz vezet.

Pál apostol figyelmeztette Timóteust, “Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája.” (2Timóteus 2:3) A görög szó “szenvedés” itt nehéz megpróbáltatást jelent. Mit mond Pál erről? “Viseld velem, vállald velem fiam! Katona vagy az Úr seregében. Kiképzést kaptál arra, hogy elviseld a szellemi harc nehézségeit.”

Látjuk ezt az Ószövetségben is. Meg van írva: “Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és Ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.(2Krónikák 16:9) A héber “tiszta szívvel” kifejezés “bizalommal való teljes odaadásnak“ fordítható.

SZERETNÉM ÖSSZEFOGLALNI A KITARTÓ HITTEL KAPCSOLATOS TÉMÁT.

Az álhatatos hit mindent Isten kezébe helyez. Az álhatatos hit azt mondja az Úrnak: “Minden eseményt és jövőbeli sikert rád bízok. Ígéreteden foglak, hogy Te mindent elkövetsz -mindenható és mindentudó hatalmadnál fogva - hogy megtarts engem."

Akármikor megpróbáltatásokkal vagy üldözéssel állunk szemben, Sátán azonnal jön félelmet és hazugságot suttogni:

“Hogyan fogod túlélni ezt a nehézséget? Mit teszel most? Ha Isten hűséges, hogyan engedhette meg, hogy ez történjen veled? Hogyan teheti kockára szeretteidet ezen a módon? Mi lesz veled, a családoddal, állásoddal, szolgálatoddal?”

De az álhatatos hit így válaszol az ellenség hazugságaira:“Ördög, nem jó kérdéseket tettél fel. A kérdés nem az, hogy hogyan fogok kilábalni ebből. Nem az a lényeg, hogy mi lesz velem és az enyéimmel. Már mindent - megpróbáltatást, szerencsétlenséget, ami engem illet - Atyám szerető kezeire bíztam. Minden jövőbeli eseményt rábíztam. Időről időre hűségesnek bizonyult hozzám. Bízom benne a jövőmet illetően is.

AMIKOR SZÍVÜNK EZEN AZ ALAPON ÁLL, AKKOR KÉRDÉSÜNK VILÁGOSSÁ VÁLIK.

A kérdés tehát: “Hogyan tudnám jobban szeretni és szolgálni az Urat? Hogyan tudnék másokat úgy szolgálni mint magamat?”

Láthatjuk, hogy az állhatatos hit azt jelenti, hogy magunkat teljes mértékben Isten akaratára bízzuk úgy, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédben: “De keressétek először Isten országát és igazságát és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. “ (lásd Máté 6:33)

Az állhatatos hit kijelenti, “Nincs saját akaratom, legyen meg inkább az Ő akarata. Nincs többé személyes lista számomra. Nem játszom többet Istent, hogy megoldjam saját problémáimat vagy másokét. Szent Szellem add, hogy az Úrban és ígéreteiben maradjak.”

Ilyen hittel, bármit is hoz a jelen órája, készen fogunk állni. Ámen!

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by