Oldaltérkép | E-mail
 
 
GYAKORLATI
Igazgyöngyök
MIT TEGYÜNK?
JELEK és CSODÁK
KÖZEL VAN
Kérjetek esőt
Vajon talál-e hitet?
Amikor Isten leszáll
Isten haragja
GYÜLEKEZET
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Amikor Isten leszáll
   
 


Meg vagyok róla győződve, hogy Isten olyan közel próbál jutni népéhez mint soha azelőtt.

Ahogy az Ige előre megírta, az ördög hatalmas haraggal leszállt, jól tudva, hogy rövid ideje van hátra. Most pedig Isten népének szüksége van a Szent Szellem erőteljes kiáradására, egy természetfeletti érintésre, amely hatalmasabb, mint ami Pünkösdkor volt.

 Csak gondoljuk meg: akkor Jézus követőinek nem kellett félnie a nukleáris fegyverektől. Nem kellett homoszexuális házasságokkal szembesülniük a társadalom élvonalából. Nem rettegtek az összeomlás határán álló gazdasági válsághelyzet miatt. Világos, hogy a mai időkben a Szent Szellem erejére és hatalmára van szükségünk, hogy szembenézzünk az utolsó napokkal - egyszerűen ez a helyzet.

 Egyébiránt a ma elhangzó kiáltások Ézsaiás idejében is hallhatóak voltak: “Ahogyan a tűz lángra lobbantja a rőzsét és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel: ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz: ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek...soha, senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért.” (Ézsaiás 64:1-3)

 Honnan jött ez a kiáltás? A prófétától, aki fájdalommal nézte Isten népének közönyösségét; egy olyan embertől aki tisztán látta hogy mire volt szükség: az Úr természetfeletti látogatására. Ézsaiás lényegében ezt mondta, “Uram, nem folytathatjuk tovább ugyanúgy, ugyanazzal az élettelen vallásos rutinnal. Szükségünk van a te érintésedre, úgy mint még soha.

 Ézsaiás prófétai üzeneteit az egész nemzet ismerte. Ebben az időben hatalmas vallásos összejövetelek voltak, zenekarokkal és énekesekkel, és az emberek özönlöttek a zsinagógákba. Az emberek jártasak voltak a Szentírásban és betartották a vallásos rendeleteket. De minden cselekedetük ellenére - tanítás, jó munkák és a megtartott ünnepek - a zsinagógában lévő légkör élettelen volt. Az Isten nevében végzett munka teherré vált az emberek számára mégpedig egy okból: A rituálékban nem volt ott Isten jelenléte.

 Mikeás prófétán keresztül Isten kérdőre vonta népét: “Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Feleljetek nekem!” (Mikeás 6:3) Az Úr ösztökélte népét, “Mondjátok, mivel terheltelek meg benneteket? Kérdőre vonlak titeket, mondjátok meg nekem, mit tettem amitől közönyössé váltatok?"

 Amint Ézsaiás körülnézett az élettelen gyülekezeteken, azt a késztetést érezte, hogy így kiáltson: “Nincs aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád....Szent városaid pusztává lettek...!” (Ézsaiás 64:6, 9) Vagyis ezt mondta: “Uram megáldottál minket jó tanítókkal, zenével és programokkal, de jelenléted és a Szent Szellem tüze nincs velünk. Nem látok senkit, aki hozzád esedezne. Uram nyisd meg az egeket és jöjj le, érints meg minket.”

 Szeretteim, véleményem a következő: Ez a mai gyülekezetek képe is. Jóval több eszközzel vagyunk megáldva az evangélizációhoz mint akármelyik múltbeli nemzedék. Több médialehetőségünk van az evangélium hirdetésére - könyvek, internet, TV és rádió műsorok - több mint valaha. A lelkészek és a gyülekezetek jobban képzettek mint valaha. Több ismeretünk van a Bibliáról, magunkról és az emberiségről mint akármikor a történelem során.

 Mégis, akármelyik országban egy keresztény besétálhat egy Biblia-hívő gyülekezetbe anélkül, hogy megtapasztalná Jézus jelenlétét. Nagyon ritka, ha a prédikáció után így jövünk ki: “Megújltam, élővé lettem mert Isten házában voltam.” Egyszerűen szólva a legtöbb gyülekezetben a Szent Szellem ereje kis mértékben működik. Véleményem szerint Ézsaiás kiáltása hiányzik: “Uram mutasd meg magad, még egyszer érintsd meg népedet “

 

SZÁZADOKKAL KÉSŐBB UGYANEZT A KIÁLTÁST HALLJUK A HÍVŐK MARADÉKÁTÓL.

 

Ugyanez a kiáltás hallatszott Jeruzsálemben, egy bérelt teremből, ahol 120 hívő gyűlt össze. Mint Ézsaiás idejében, a vallásos rituálék folytak, a nép áramlott a templomba Izráel minden sarkából. A zsinagógák telve voltak vallásos emberekkel, de a gyülekezetek élettelenek voltak. Az emberek csak végezték az előírt mozdulatokat, követték a rituális szokásokat.

 Talán csodálkozunk: “Hogyan volt ez lehetséges?” Ez a nemzedék hallotta bemerítő János tüzes tanítását. Ez a nemzedék látta Istent testben - Jézust, aki közöttük járt és csodákat művelt.” Mégis élettelenek voltak, szárazak, üresek.

 Jézus maga is megsiratta ezeket a mélyen vallásos embereket. Így kiáltott hozzájuk: “Úgy néztek ki mint az istenfélők és jótékonykodtok, de belül halottak vagytok. Odaadással betöltitek a vallásos dolgokat, de szívetekben nincs élet.” Jézus csodái nem izgatták őket. Nem hatotta meg őket amikor Jézus kiűzte a démonokat és felszabadította az embereket az évekig elszenvedett ördögi kötelékekből. Végül pedig elfordulva Jézustól, visszautasították Isten felajánlott kegyelmét.

 Ennek ellenére az Úr nem adta fel a reményt népéért. Jézus prófétált 120 követőjének: “Esőként fogok a Szellememmel elárasztani minden embert.” És hogy erre felkészítse őket, ezt parancsolta: “Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem...nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Várjatok ott amíg jövök."

 Krisztus üzenete lényegében ez volt követőihez: “Amikor együtt lesztek, tűz fog rátok szállni és megolvasztja szíveiteket. Az én természetfeletti tüzem el fog minden hegyet mozdítani - szomszédokban, zsidó társaitokban és minden nemzetségben. A keményszívűség és a hitetlenség el fog olvadni, és egy óra alatt ezrek fognak megtérni. A nevem meg fogja ítélni és meg fogja győzni a sokaságot.”

 Amint a 120 tanítvány hűségesen összegyűlt a bérelt szobában, nem csak egy naptári dátumra vártak. A Biblia mondja: “mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen” (Apcsel. 2:1) Ez azt jelenti, hogy egy testként, egy céllal jöttek össze: azzal a reménnyel, hogy Jézus ígéretét meglássák beteljesedni. Ugyanaz volt a vágyuk, mint Ézsaiás napjaiban: “Uram, nyisd meg az eget és jöjj le. Minden emberi és démoni ellenállás olvadjon el jelenlétedben, hogy az elveszettek megmenekülhessenek.”

 Jól tudjuk, hogy mi történt: A Szent Szellem leszállt, látható tűzként a tanítványok fejére. Ez a szent kiáradás vitte őket Jerzsálem utcáira, ahol az élettelen vallásos emberek ezrei látták és hallották, hogy mi történt. A Szent Szellem azonnal leszállt a tömegre minden ellenállást eloszlatva. Péter felállt és prédikált, és hirtelen azok akik elutasították Jézust - a sokaság, akiknek szíve megkeményedett - meglágyult Krisztus nevét hallva. 3000-en kiáltottak fel, hogy Isten váltsa meg őket.

 Csak gondold át, hogy mit tett Isten abban a percben. Abban az időben is voltak háborúk, felkelések, országok támadás alatt álltak, hatalmas sötétség uralkodott. Sok millió ember el volt foglalva a kereskedelemmel, áruszállító hajók, karavánok szelték át a földet. Ennek ellenére Isten figyelme a 120 alázatos, imádkozó szenten volt, amint összegyűltek egy bérelt szobában. Mit mond ez nekünk? Egyszerűen azt, hogy amikor Isten meggyújt egy gyufát, hagyni kell, hogy a tűz fellángoljon. Amint a Szellem rálehelt azokra a szentekre pünkösdkor, a pislogó tűz fellángolt és ez a tűz az egész világra elterjedt.

 

VILÁGSZERTE MEGINT UGYANEZT A KIÁLTÁST HALLJUK.

 

Az Úrnak van egy szent maradéka minden népben. És most olyan embereket készít fel, akik odaszánták magukat, hogy ragaszkodnak Hozzá. A kis gyülekezetekből világszerte Kínában, Indiában, Európában, Afrikában, Amerikákban ugyanaz a kiáltás hangzik egyre hevesebben: “Oh Istenünk, nyisd meg az eget, küldd le a Szent Szellem tüzét. Tisztíts meg a testiességtől és hozd jelenlétedet közénk.”

 Tudják, hogy Jézus tanítványainak mondott szavai rájuk is igazak: “Szent Szellemem mindent meg fog változtatni egy pillanat alatt. A hitetlenség hegye el fog olvadni és mindenki aki ellenállt nektek, hozzátok fog szaladni.” Amikor ez megtörténik, nem lesz az esemény előre meghirdetve - se TV kamera, se közkedvelt evangélista, se szervezők, akik "ébredést" hirdetnek. Ehelyett csak a kétségbeesett, szellemileg éhes nép fog az Úrra várni, hogy megjelenjen számukra dicsőséggel és megmentő hatalmával.

 Isten népe jól tudja, hogy Ő az egyetlen megtartó erőnk és forrásunk ezekben a viharos időkben, és hamarosan a világ is látni és tudni fogja ezt. Amint a gazdaság egyre jobban hanyatlik világszerte - amint Irán és Oroszország egyre fenyegetőbbé válik, amint egyre több globális katasztrófa fordul elő - az emberek nem fogják eltűrni az önmegvalósítás üzenetét. Követelni fogják Isten valóságát egy irányítását vesztett világban.

 Az ígéret, amit Isten Ézsaiásnak adott, ma is alkalmazható: “Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért.” (Ézsaiás 64:4) Isten új és friss dolgokat fog tenni, olyanokat, amelyekről ezelőtt nem hallott senki, amit még saját népe sem tud elképzelni. Pál mondta, hogy látni fogjuk azokat a csodálatos dolgokat: “Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által.” (1 Korinthus 2:10)

 Ki fogja megkapni a Szellemnek ezt a megígért kiöntését? “...a benne bízók (a rá várók)”, A várni szó itt azt jelenti, hogy "összegyűlni". Vagyis Isten népe akik egy cél, egy ígéret miatt gyűltek össze: hogy Isten le fog szállni közéjük jelenlétével és megolvasztja a szíveket.

 

MÁR VANNAK BIZONYÍTÉKOK ARRA, HOGY ISTEN SZELLEME MEGNYITNI KÉSZÜL AZ EGEKET, HOGY LESZÁLLJON HOZZÁNK.

 

A növekvő éhség mellett az alábbi látható bizonyítékok vannak Krisztus egyházában:

 1. Még a növekvő sötétség ellenére is az öröm kitöréséről hallunk. Ez a biztos bizonyíték arra, hogy a Szent Szellem természetfeletti mozgalma megkezdődött. A Szellem által okozott öröm árad ki Isten népe felett, és diadalmasan dicsőítik Őt még a sötét időkben is: “Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár és rád gondol.” (Ézsaiás 64:4)

 Ez az öröm lesz erőnk forrása a eljövendő napokban. Szolgálatunk világ minden sarkából arról kap híreket, hogy Krisztus egyházának természetfeletti öröme van jelen még a legsötétebb állapotokban is. Ez pedig az egyszerű keresztények között van, akik imádkoztak az Úrhoz, hogy ébressze fel szívüket Iránta. A félelem hegyei elolvadnak mint a viasz és a nép örömmel kiált fel.

 2. Amikor a Szent Szellem záporesőként árad ránk, egy kiáltással ébreszti fel Krisztus menyasszonyát. Mit fog a Szellem kiáltani? “Íme a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!” (Máté 25:6)

 Tragédia, hogy Krisztus második eljövetelének üzenete majdnem eltűnt a szószékekről. A jelen nemzedék pásztorai, evangélistái és írói nagyon ritkán említik Jézus közeli visszatérését. Még az interneten is, ahol számtalan üzenetben szerepel az egyház, kevés hang szól Krisztus eljöveteléről. De János azt írja, hogy az egyház kiáltása az utolsó napokban az lesz: “A Lélek és a mennyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja vegye az élet vizét ingyen!” (Jelenések 22:17)

 Mondd, hol vannak ezek a kiáltó hangok: “Jöjj Uram Jézus?” Jézus figyelmeztette egyházát: “Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” (Máté 24:42) “Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nemi is gondoljátok!” (24:44) “eljött a Bárány menyegzője, felkészült mennyasszonya” (Jelenések 19:7) Hol van az egyház, amely figyel, vár, vágyik Jézusra?

 Jézus erőteljes szakavakkal szólt azokhoz, akik csúfolódtak az Ő közeli visszatérésén: “Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel: megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja.” (Máté 24:48-50)

 Kérdezlek, volt-e valaha a történelem során, amikor az emberiség úgy telve lett volna vágyakkal? A bulinak vége - az egész világ gazdasága recseg-ropog - ennek ellenére a tömegek, még az egyházban is tagadják ezt. Most a Szent Szellem kiáradása ébreszti a szendergő egyházat hogy készüljön az Úr jövetelére : “Ez a világ nem a ti otthonotok, ébredjetek fel. Készüljetek találkozni a Vőlegényetekkel!”

 

NINCS A POKOLBAN VAGY A FÖLDÖN OLYAN HATALOM,

AMELY HÁTRÁLTATNI TUDNÁ A SZENT SZELLEMET ÉS JÖVETELÉT.

 

Jól tudjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy ezekben az utolsó napokban “Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van.” De nem tudom elhinni, hogy Isten megengedné az ördögnek, hogy démonjai szabadon megtámadják az egyházat anélkül, hogy Szent Szelleme nagyobb erővel és megnyilvánulásokkal eljönne.

Tudom, hogy amint a Biblia mondja, a gonosz emberek egyre gonoszabbak lesznek és az Úr napját a hittől való elszakadás fogja megelőzni. Ugyancsak sokak szeretete meghidegül és hitük elfogy. Sok hamis tanító fogja félrevezetni a népet és jobban fogják a világ dolgait szeretni, mint Istent. Azt is tudom, a Biblia alapján, hogy ha lehetséges, még a választottak is félre lesznek vezetve. Azt is tudom, hogy sok gyülekezet hite meg fog hidegülni amint Krisztus eljövetele közeledik.

 Szeretteim, ezek azonban nem fogják hátráltatni a Szent Szellem munkáját. Semmi sem lesz képes győzelmének hangját elnémítani. Semmi nem képes vissza tartani az egyre növekvő győzedelmes dicsőítés hangját. Semmi sem képes eloltani a közeledő tüzet vagy megállítani kiáradását.

 Kedves szentem, sürgetlek: légy készen ott ahová Isten helyezett, például a munkahelyeden ahol jönnek majd és kérdezik, “Tudom, hogy keresztény vagy. A világban történő dolgok nagyon zavarnak engem. Kérlek mondd el, te miben hiszel.”Minden kis gyülekezet pásztorát, és minden imacsoport vezetőjét sürgetem: Akárhová is fog a Szent Szellem elhívni, közétek kíván leszállni, hogy erejével megérintsen és felélesszen. Elhiszitek ezt?

 A felső szobában váró 120 tanítvány csak Jézus egyetlen ígéretéhez ragaszkodhatott, mégpedig, hogy jönni fog. És el is jött, erővel, olyan erővel amit soha a történelemben senki sem látott. Ugyanígy ma is, csak ragaszkodnunk kell az Úr ígéretéhez. Megígérte, hogy mindazoknak, akik követik Őt, “Rájuk hagyom a királyságot”. (Lukács 22:29)

 Az Úr most is hallja népének az egész világról hallatszó kiáltását. És saját kiáltásával önti ki Szent Szellemét: “Bizony hamar eljövök, Ámen. Jöjj Uram Jézus!” (Jelenések 22:20) Amint a Szellem eléri és megolvasztja szívünket, legyen ez a mi kiáltásunk is: “Nézzétek, Jézus jön! Menjünk és találkozzunk Vele!”


David Wilkerson

December 29, 2008

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by