Oldaltérkép | E-mail
 
 
GYAKORLATI
Igazgyöngyök
MIT TEGYÜNK?
JELEK és CSODÁK
Igei alapok
Utolsó idők
Csodák keresése
Karizmatikus látás
Csodás gondolatok
KÖZEL VAN
GYÜLEKEZET
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Utolsó idők
   
 

Az önjelölt próféták és csodatévők, valamint követőik egyre azt hangoztatják, hogy a Gyülekezet elragadtatását közvetlenül megelőző korszakban Isten rendkívüli kegyelmi ajándékokkal készíti fel Gyülekezetét a végső harcra. De hát mi is a hívő fegyverzete? Láttuk: Isten Igéje (2Tim3, 16-17). Azután azt is mondogatják, hogy nagy ébredés küszöbén állunk. A Biblia viszont Krisztus visszajövetelét közvetlenül megelőző korszakra nézve éppen ellenkezőjét tanítja. Elszakadásról beszél (1Tim 4,1), nehéz időkről (2Tim 3,1), a szeretet meghidegüléséről és a törvényszegés elhatalmasodásáról (Mt24,12).

Az a Gyülekezet, amelyet az Úr magához emel majd, nem valamilyen felébredt és megtisztított gyülekezet lesz, ahogyan a lelkesedő emberek állítják, hanem az övéit akkor emeli ki a világból, mielőtt az ellenség mindent megrontott volna, mielőtt a pokol kapui diadalmaskodnának rajtuk (Mt 16,18). Egészen a kapuig fognak jutni, és a pokol erői mélyen behatolnak a Gyülekezetbe. Ez megy végbe napjainkban a képmeditáció, a csoportdinamika, az autogén tréning, a nyelveken szólás és a sátáni eredetű jelekre és kijelentésekre való figyelés által.

A 2Timóteus 3,1-ben jelzett „nehéz idők”- höz még csak  egy érdekes megjegyzést: az a szó, amelye a Biblia „nehéz”-nek fordít, görögül „chapelos”, ami annyit is jelent, hogy „vad”, „veszélyes”. Ezért is hasonlítja Jézus ezt a korszakot a Máté 24, 37-ben a Nóé idejében élő, ítéletre megérett nemzedék korszakához. Az utolsó időnek  ebbe a képébe beleillik az az egyre növekvő mozgalom, amely jelekről és csodákról nevezte el magát karizmatikus mozgalomnak.

Tudománnyal és technológiával torkig jóllakott társadalmunk egyre élénkebben érdeklődik a titokzatos dolgok és tanok, az okkultizmus iránt… De vajon nincs-e közeli rokonság az eluralkodó miszticizmus és a kifejezetten misztikus szemléletű (élményekre, örömre, dicsőítésre, imádásra törekvő) karizmatikus mozgalom közt? Csodálhatjuk-e hát, hogy ez a mozgalom… először a liberális  egyházakban fejlődött ki?... Figyelemre méltó tény, hogy a bibliahű körök, amelyek az Ige tanítását tartják mindenek felett fontosnak, ellenálltak ennek a mozgalomnak…

Összefoglalva: A karizmatikus mozgalom nagyban és egészében nem más, mint az irracionális, okkult és misztikus törekvések behatolása a keresztyének életébe.  Mindazok, akik ezt a mozgalmat ’ébredés’-nek tartják, nyilván józanabbul ítélkeznének, ha visszatalálnának a Biblia prófétai vonalához. Mert vajon a miszticizmus és az okkultizmus világméretű hulláma, amelyhez a karizmatikus mozgalom is tartozik, nem illik-e bele az utolsó idők jelei közé? Vajon ez az áradat nem a bűn emberének megjelenését jelzi-e? Nem az Antikrisztus eljövetelét készíti-e elő, akinek fellépése sátáni hatásra következik be, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok között, akik elvesznek? (2Tesz 2, 9-10). Ha mi a prófétai vonalat akarjuk követni, nem kell-e nekünk is a karizmatikus mozgalmat az ellenség eltévelyítő fegyvertárából való fegyvernek tekintenünk?


Részlet Benedikt Peters - Jelek és Csodák c. könyvből

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by