Oldaltérkép | E-mail
 
 
Zenei Nap
Házi csoport
Gyülekezeti újság
2004
2003
2002
december
november
október
2009
MÁSODIK ESÉLY
2011
2012
2013
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
november
   
 

Visszhang

Időskor (Bajka Barnabás)


Más is ember?! Beszélgetés Oláh Józsefné, Annuska nénivel (Nagy-Kasza Dániel)

Visszhang

Szeghalmi hálaadóünnepély (Bajka Dénes)

Beszámoló a pócsmegyeri imaház megnyitóról (Kovács Bálint)

Gondolatok Révész Árpád igehírdetéseiből.(Elhangzott Újkígyóson 2002. Október 11-13.)


(Nem) Csak Gyerekeknek!

A gyülekezet a gyerekek otthona is!

FÉLIG (Nagy-Gabriella)


Aranymorzsa (Aquinoi Tamás)
Időskor


Életünk végső szakasza az érettség kora, az időskor, az ember életének zárófejezete. A visszatekintés ideje, amikor sorra vesszük döntéseinket, sikereinket, kudarcainkat, életünk fordulatait. Ha a mérleg azt mutatja, hogy az életünk alapjában véve értelmes volt, választásaink és tetteink alapjában véve helyesek voltak, akkor kielégültséget érzünk, és elmondhatjuk, hogy akkor sem élnénk alapvetően másként az életünket, ha újra születnénk. Ezzel ellentétes érzés a kétségbeesés. A kínzó gondolat, hogy mai fejjel már mindent másként tennénk, ám késő a bánat. Ahelyett, hogy életünk történetét értékes ajándékként fogadnánk el, csak kesergünk azon, milyen rosszul is alakult a sorsunk. Múltunk áttekintéséből fakadó kiértékelés teremti meg a bölcsesség énminőségét. Az élet játékában részt kell venni akkor is, ha tudjuk, nemsokára elérkezik az idő, amikor végleg el kell hagynunk e világot. Mikor is kezdődik az öregség? Ennek időpontját nem lehet olyan egyszerűen meghatározni, mint az ősz kezdetét a naptárban! " A mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő"(Zsolt 90,10). Egyik ember életében korábban kezdődik el az ősz, mint a másikéban. Vérmérsékleti adottságok, betegesség, a szív fájdalma róják titkos jeleiket külső és belső életünkre. De egy dologban egyformák vagyunk: az időskor mindig halkan és észrevétlenül érkezik el.
A boldog időskor titka az Istennel való igazi közösség Jézusba vetett hitben és a Szentlélek vezetése iránti engedelmességben. Ugyanez a titka a tiszta, szép ifjúságnak és az erőteljes, termékeny életnek is.

Ha múltunk ott van Jézus vére alatt, jövőnk az ő kezében, minden gondunk az ő vállán, minden kérésünk az ő szívén, akkor ez ad nekünk békességet, ez tesz csendessé és boldoggá. "Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90,12)

Börny
Beszélgetés Oláh Józsefné, Annuska nénivel


Hadd kérjem, hogy néhány mondatban tessék bemutatkozni az olvasóknak!

Kunágotán születtem, 1921. július 26-án, egy ötgyermekes családban. Szüleim katolikusok voltak és annyira vallásosnak neveltek, hogy 18 éves koromban elmentem a paphoz. Azt mondtam neki, apáca akarok lenni, de ő lebeszélt róla.
Egyik nagynéném Mezőkovácsházán baptista lett, nemigen jártunk hozzá, mert a katolikus rokonsággal együtt mi is megróttuk cselekedetéért. Egyszer mégis ürüggyel átmentem hozzájuk, viszont az imaházban találtam rájuk. Akkor hallottam Száva bácsit, aki mezőgazdaságban dolgozott, prédikálni. Nagyon szíven ragadott a Biblia magyarázata. Eldöntöttem magamban, hogy amikor tudok, át fogok járni nénémékhez imaházba. Amikor a szomszédok megtudták, hogy baptista akarok lenni, a papnál megbeszélték, hogy minden kedden és pénteken böjtölni fognak értem, nehogy bemerítkezzek. Nem lett eredménye, ugyanis 1941 telén bemerítkeztem Medgyesegyházán. Később szüleim is követték példámat.

Hogy ismerkedett meg Józsi bácsival?

Már 23-24 éves voltam, amikor a környékbeli fiúkat küldték kérőbe. Jöttek mindenhonnan, de én nem akartam férjhez menni. Erre Lajos bácsi, a lelkipásztor ezt mondta: “Lányom, látod most már mindegyik férjhez ment; férjhez kell menned." De én csak ellenkeztem. Ez után történt, hogy hazaérkeztek az emberek a hadifogságból. Józsi bácsi Gyuri bácsival együtt jött haza Újkígyósra. Ideje volt nekik is házasodni. Hallották, hogy Medgyesen vannak szép lányok. Vicus néniék mondták nekik, hogy a medgyesi Tóth Marka jó lesz Gyuri bának, a kunágotai Annuska meg Jóskának. Át is jöttek egy alkalommal Medgyesre. Én pont beteg voltam, ezért nem mehettem imaházba. Erre átjöttek Kunágotára csakhogy találkozzanak velem. Beszélgettünk, de én kikötöttem, hogy nem megyek férjhez. Akkor azt mondta a lelkipásztorunk, Lajos bácsi: "Lányom, most már férjhez fogsz menni. Itt van neked ez az Oláh Józsi, Markának meg Oláh Gyuri." …és férjhez mentem. Két héttel karácsony előtt megházasodtunk, majd 8 gyermekünk született. Mit jelent Annus néninek a gyülekezet?
Nem tudom mit csinálnék nélküle. Ha elmulasztom, és valamivel megokolom, hogy nem megyek, akkor bánt a lelkiismeret. De nem akarok elmulasztani egy lehetőséget sem.

Van kedvenc éneke?

Mindig változik. Most az "Eljön az Úr, halleluja" című ének, ennek is a szövegére figyeltem fel.

Volt-e olyan élmény életében, amire leginkább szeret visszaemlékezni?

Akkoriban Medgyesegyházán beszámolószerű körzeti konferenciák voltak, ahova a környékbeli gyülekezetek tagjai mentek. Ez az esemény télen volt, februárban. Bálint sógor is ott lehetett, mert akkor olyan 10-12 éves fiúcska volt már. Reggel 9 órára kellett menni. Én is indultam 6 óra körül. Sötét, hideg és nagy hó volt. Édesapám nem akart elengedni, de aztán nem tudott lebeszélni róla. Belátta, hogy jobb helyre megyek, mintha bálba mennék. Tehát a sötét, ködös reggelen elindultam. Édesapám elkísért a falu széléig, ahol megmutatta az utat. Semmi nyom nem volt, de csak mentem. Kb. 1 km-re elhagytam a falut, amikor elkezdtem fázni. A szél fúj, én meg már arra gondoltam, hogy visszafordulok. Ahogy megfordultam, különös dologra lettem figyelmes. Csodálatos volt amit láttam, még mindig előttem van. Pici kis fénypontokat vettem észre, mintha kis lámpák lettek volna. Néztem, mi lehet ez? Aztán azt gondoltam, hogy állatok és a szemük… Jaj nekem, mondtam, mi lesz velem. Ahogy ott álltam és néztem, egyszer csak hangot hallottam, halk zenehangot. Felismertem a dallamot: "Fény ragyog a távolból, hajós, ne félj! Halld, a viharon át zeng: Itt a segély!" Akkor elsírtam magam. Eszembe jutott, hogy a dombegyháziak jönnek.
Volt nagy öröm, amikor találkoztunk. Mentem velük tovább, így időben odaértünk.

Mit tetszik üzenni a mai fiataloknak?

Soha ne adják fel a hívő életet! Bármilyen kínálkozó haszonért, vagy előnyért ne mondjanak le róla. Inkább várjanak, majd jön más lehetőség. Bízzanak az Úrban, mert ő kiparancsolja amire szüksége van az embernek!

És az idősebbeknek?

Akár nehéz betegségben vagy fájdalmak között is, legyenek hűek mindhalálig, akkor elnyerik a megígért élet-koronát!

Köszönöm a beszélgetést.

N.K.D.
Visszhang


Szeghalmi hálaadóünnepély

Október 27-én kicsiny gyüleke-zetünkből három távolabbi gyülekezetbe is eljutott néhány személy. Hárman zenészek, csatlakozva a kerületi fúvósokhoz, részt vettünk a szeghalmi gyülekezet hálaadó ünnepélyén. Zenei szolgálatunkon kívül költeményekkel is többen készültünk. Testvéreink örömére és Istenünk tiszteletére délelőtt, illetve délután elhangzott több régi, ismert ének (zeneszám).
Meghívott lelkipásztor Pető András testvér volt, aki kiemelte a reformáció áldásait, mai szükségszerűségét. Az igeszolgálat és az ének szövegei buzdítottak: "Vedd számon az áldást, nézd meg egyenként, lásd az Úr kezéből mennyi jó is ért!", valamint az elismerő hálaadásra.

B.D.


Beszámoló a pócsmegyeri imaház megnyitóról

Imaház megnyitó ünnepélyre gyűlt össze Pócsmegyeren a környék gyülekezeteinek testvérisége, s a falu népe. Ide mentünk el mi is, 2002. október 26-án délután 14 órára. Egy órára értünk az új imaház elé, ahol már gyülekeztek (a faluból, a környék gyülekezeteiből) az érdeklődők. A dunakanyari baptista fúvószenekar szolgált térzenével.
Míg a zene hangjait élvezhettük, gyönyörködhettünk az impozáns külsővel rendelkező tornyos imaház látványában. A homlokzaton bronz lemezből készült, messzire is látszó betűk hirdetik, hogy ez az építmény: BAPTISTA IMAHÁZ! Az imaházat szemnek is tetszetős kerítés veszi körül. Az utcai részen fehértéglából rakott oszlopok között fehérre festett vasbetéttel, az oldal és végmezsgyén ugyanilyen vasbetét, vasoszlopokhoz erősítve, fehérre festve mutatja, hol van a telekhatár.
Két órakor Meláth Attila testvér, a missziókerület elnöke mondott imát, majd a 24. Zsoltár 7-10 igeszakaszt olvasta: "Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr, a seregek Ura, Ő a dicsőség királya!"
Ez után dr. Mészáros Kálmán testvér, egyházunk elnöke vágta át a nemzetiszínű szalagot. Feltárult a kétszárnyas bejárati ajtó, s az eddig kint várakozó nép bevonult az imaházba. Közben az orgona kellemesen csengő hangja szólt.
Az imaház belseje is szemet gyönyörködtető. A fehérre festett falakhoz jól illik az ülőalkalmatosságok szürkéskék kárpitja, a hasonló színű padlóburkoló kő, a szőnyeg, a vörösfenyőből készült szószék a természetes színével, rajta a sok munkát igénylő fehér hímzett terítő, a szürkéskék színű bemerítő medence.
Az ünnepi istentisztelet alkalmi igéjét dr. Mészáros Kálmán tv. olvasta a Mt. 7:24-27 verseket, mely alapján hangzott az ünnepi igehirdetés. “Csodát látni, örülni jöttünk ide.”- kezdte igehirdetését Mészáros tv. E csoda hirdeti: nagy a mi Istenünk! Messzebbre tekintve, több mint 100 éve hangzik itt baptista testvéreink ajkáról az ige. Még messzebbre tekintve 1000 éve adatott parancs: templomok épüljenek e hazában. Még messzebre tekintve, 2000 éve jött közénk VALAKI, s adott parancsot: tegyetek tanítvánnyá minden népet. E parancsra épül ma is az igehirdetés. Péter vallástételét, az Atya kijelentésének mondja az Úr. E kijelentés maga a kőszikla. Aki a kősziklára épített, nem vall szégyent, mert a kősziklára épített ház kiállja a próbát, a vihart, de a homokra épült ház elvesz. E kősziklára épített e gyülekezet több mint száz évvel ezelőtt, s épített ma is. E kősziklára kell építeni mert lehet épülnünk ma is.
Az építés rövid ismertetését Kovács Bálint tv., a gyülekezet vezetője olvasta, mondta el. Ebből tudtuk meg: 1991-ben vetődött fel a gondolat, hogy építeni kell. Ekkor 23 tagja volt a gyülekezetnek. 1993. márc. 25-én született a határozat: épít a gyülekezet. Ezután 8 taggal lettek kevesebben. 1994 augusztusában mégis elkezdődött az építés. Az eltelt nyolc év alatt voltak örömök az eredmények láttán, de voltak gondok is a hogyan továbbról. Mint szülő asszony elfelejti a fájdalmat az új élet láttán, épp így elfelejtjük a 8 év gondját, fáradságát, mert elkészült a ház. "Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeink előtt." -idézi az igét a beszámoló. Nem készült feljegyzés arról, ki és mennyit dolgozott az építkezésen. Ez az Úrnál van jegyezve. A testvéri összefogásnak szép példája a megépült imaház. A megnyitás előtti napok munkáit az idő is sürgette. Hogy ezt mennyire látták a helybeli és a környékbeli gyülekezetekből a testvérek, arra csupán egy példa. A megnyitás előtti két nappal, 22-en festették a kerítést, hogy az elkészüljön időre. Minden elkészült. Az Úré a hála és a dicsőség.
Az ünnepi istentiszteletet költemények, s a tahitótfalui gyülekezet énekkarának szolgálata is gazdagabbá tette. Köszöntések hangzottak el: a polgármestertől a falu nevében, a református és katolikus lelkészektől egyházaik nevében, a szomszédos gyülekezetek képviselőitől gyülekezeteik nevében. Meláth Attila tv. a missziókerület nevében mondott köszönetet, s talán mindenki számára meglepő gesztussal zárta köszöntését: a missziókerület határozata alapján, mely szerint a kerületben a 30 tagnál kevesebb létszámú gyülekezet, ha új imaházat épít, annak az imaház megnyitása után 100.000 Ft-ot ad a missziókerület, amelyet a gyülekezető vehetett át.
Az istentisztelet szeretet-vendégséggel ért véget, ahol több mint 300-an vettünk részt.

K.B.


Gondolatok Révész Árpád igehírdetéseiből.

A legnagyobb adósság Isten felé a szeretetadósság, hogy nem szeretem Őt teljes szívvel, osztatlan szívvel.
Szeretetem Isten felé olyan, mint a hangra a visszhang.
A szeretet olyan, mint a dunyha, ha megmelegítjük, visszamelegít.
Ha bűneidből meg akarsz szabadulni, ne törődj más véleményével, csak Jézussal.
A megtérni nem vágyók fognak megakadályozni abban, hogy ne juss el Jézusig.
Minél közelebb van valaki a mennyországhoz Jézus nyomdokán, annál jobban érzi a pokol realitását.
A megbocsátott ember, aki értékeli a bocsánatot, az tud igazán megbocsátani a másiknak.
Az evangélizálásban, a hívők hívogatásában van egy szabály: mindig kell hívni azt, akit Isten a szívünkre terhelt, de mindig nagyobb szeretettel, mint előtte.
Nincs üdvözítő felekezet, üdvözítő Krisztus van. Az üdvözítő Krisztus mindenkit egy konkrét helyi gyülekezetben tud megtartani!
A koporsón nincsen zseb, minden itt marad.
Isten igéje lemeztelenít. Mezítelenül állunk az előtt, akinek a gondolatai, szavai átjárják a tudatalatti világunkat, egész lényünk nyitott könyv. Ő előtte nem lehet elrejteni semmit.
Tele lehet a kezünk egyházi munkával és üres lehet a szívünk. Jézust nem az érdekli, hogy mit csinálunk hanem, hogy kik vagyunk. A szívünk állapota érdekli.
Az Úr Jézus azért tart meg egy gyülekezetet, mert betölti küldetését. Azért szüntet meg egy gyülekezetet, mert nem tölti be küldetését. Mert Ő hozza létre és Ő szüntetheti meg egyedül.
Nem lehet megszüntetni, megölni Jézust és a Szentlelket, de meg lehet szomorítani és elfojtani azt, amit ő elkezd.
A szentek tökéletesítése céljából Jézus kiosztotta az ajándékokat, hogy növelje önmagát a gyülekezet szeretetben. Ezért a gyülekezetet nem tudja építeni, csak az aki benne van. Nem lehet a hívő szülők gyerekeivel sem gyülekezetet növelni, ha elfelejtettek még megtérni.
Megtérés nélkül nem üdvözülhet senki. Előbb adja a szívét, aztán a tehetségét. Isten dicsőítése nem a világ dolga, ez a megváltottak feladata.
Vélemény nyilvánításkor, mielőtt elmondanánk valakinek a hibáját, előbb mondjuk el, ahogy az Úr Jézus teszi, az elmondható jót.
Isten országának határa nem azonos a felekezet határával. Isten országának határa keresztül megy minden felekezeten.
A kultúra nem olyan szent dolog, hogy ne lehessen gyülekezeteinkben megváltoztatni.
Jézus többet érdemel annál, hogy távirati formában találkozzunk Vele. Az élet vizéből is csak egy kortyot iszunk röptében, mint a fecske, sietve, mert megy a hajsza.
A keresztény megtérésben van egy alap megtérés, ami azt jelenti, hogy azelőtt a hátamat mutattam Istennek, megtérésem után az arcomat és megyek felé.
Szükség akkor is megtérni, visszatérni, amikor letérek az egyenes útról jobbra vagy balra. Ugyanúgy kell megtérni, visszatérni százegyegyszer is, mint az alapmegtérésnél.
Ma az idős ember lehet, hogy nem tud a lábával menni missziózni, de tudja használni a térdét, tud imádkozni.
Ha sasfészekbe születtél, ne legyél veréb! Ha komoly hívők a szüleid, legyél te is komoly hívő. Ha verébfészekbe születtél, még lehet neked is sasfészked, ha Krisztus lesz az életed irányítója.
A legnagyobb betegség, amit egy keresztény ember kaphat a lelki életben az, amikor Jézus iránt kihűl a szíve.
Egyszer egy nagymama mondta unokájának: Óh, ezt az én koromban nem engedték volna meg nekem. Mire a kisgyerek így válaszolt: Mama, most te élsz az én koromban, nem én a te korodban.
Az életünk arra van beállítva, hogy őrizzük az egyensúlyt. Ha megvan a gyülekezet egysége, következhet az, hogy meg fog bomlani az egység, ezért mindig dolgozni kell rajta, hogy egység maradjon.
Soha nem fogod megismerni az Istent az ő fia, Jézus Krisztus nélkül. Soha nem fogod megismerni Jézus Krisztust, a kereszt nélkül. Soha nem fogod megérteni a keresztet a bűn nélkül.
A pokol nem embereknek való hely, az ördögnek és angyalainak készült. Az emberek közül az a balga jut oda, aki az Isten helyett az Isten ellenségére hallgat.
A tízparancsolat olyan, mint egy tízelemes korlát a szakadék mellett. Ha valaki lázad ezek ellen, következik a szakadék. Isten azért adta nekünk, hogy megvédje életünk.
Ha támad lelkünk ellensége, mint egy ordító oroszlán, akkor a ketrecből csak kiengedjük a Júda oroszlánját. (Spurgeon)
Ha neked van egy oroszlánod, nem az a dolgod, hogy megvédjed, engedd szabadon, megvédi ő magát. Legyen neked! Van neked?
A mennyben csak bűnösök lesznek. Megváltott, boldog bűnösök, akik Jézus Krisztus bocsánatát elfogadták, igénybe vették.
Vess el egy gondolatot, aratsz belőle cselekedetet. Vess el egy cselekedetet, aratsz belőle egy szokást. Vess el egy szokást, aratsz belőle egy jellemet. Vess el egy jellemet, aratsz belőle egy sorsot. Ez a sors majd ott lesz vagy Jézus sorsa a mennyben vagy az ördög sorsa a pokolban.
Jézus hívószáma: 5015. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. (Zsoltár 50,15)
A hívőknél olyan magas a mérce, hogy néha átszaladunk alatta.


Elhangzott 2002. Október 11-13.
(Nem) Csak Gyerekeknek!


A gyülekezet a gyerekek otthona is!

Minden ember gyermekkorában vannak olyan pillanatok, melyeket sosem tud elfelejteni… Emlékszem, ahogy tornaórán ott álltam a többiek között, és vártam, hogy melyik csapatba választanak be. A tanár előrehívott két fiút, hogy ők legyenek a csapatkapitányok, és felváltva választottak be egyet-egyet közülünk a csapatba. Ahogy minél többen kerültek beválasztásra, aggódni kezdtem, hogy talán engem hívnak majd utoljára. Nem így történt. Emlékszem micsoda öröm járt át, amikor engem is beválasztottak, és tagja lehettem az egyik csapatnak…
A szíve mélyén mindenki szeretne tartozni valahova, és ez még hangsúlyosabb egy gyermek életében. Isten az embereket úgy alkotta meg, hogy kapcsolatban legyenek Vele és egymással. A bűn azonban közbeszólt, megrongálta Istennel és egymással való kapcsolatunkat. Ahogy keressük a helyünket, igazi kapcsolatok után kutatunk, rájövünk arra, hogy Jézuson kívül ezt nem találhatjuk meg másban. Az teszi egymással való kapcsolatainkat igazivá, hogy mindannyian Hozzá tartozunk.
A gyülekezet, Isten népe az, amely valódi kapcsolatokat és otthont kínál fel a gyerekeknek is. Manapság sok gyermek él olyan családban, ahol azt hiszik, hogy az anyagi javak és jómód megszerzése fontosabb, mint a gyermekkel való időtöltés. Rengeteg gyermekkel senki sem törődik, nem tartozik sehová. Járnak iskolába, van hol lakniuk, és nem érzik azt, hogy igazán helyük lenne a világban.
A válasz az ő problémáikra Jézusban található. Imádkozz te is azért, hogy gyülekezetünk elérje az ilyen gyerekeket és családjaikat! Hiszen van helyük Isten családjában, a gyülekezetben, és van számukra is fenntartott hely a mennyben!


FÉLIG

-Megcsináltad már a leckét? - kérdezte anya Petit.
-Félig. hangzott a felelet.
-Az mit jelent?
-Hát…, már bepakoltam holnapra a könyveket, és a tornafelszerelést.

A félig kész lecke egyáltalán nincs kész! Mint ahogy a félig felépített házban nem lehet lakni, a félig megfőzött ételt nem lehet megenni, vagy a félig kimosott ruhát nem lehet felvenni…
Ha a tanárod csak a dolgozatod első felét osztályozná le, felháborodnál. Ahhoz mit szólnál, ha otthon csak félig engednének be a szobádba? És mi lenne, ha az órád csak félig mutatná az időt?
Nem igazán működnének így a dolgok. Istennek sem lehet félig szolgálni! Vagy egészen az övé vagy, vagy sehogy! Mindent csak teljesen érdemes csinálni!

“Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!"

eNGé
Aranymorzsa

“Senki sem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet.” Aquinoi Tamás

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by