Oldaltérkép | E-mail
 
 
Csodapatika
Kreativ sarok
Rajz
Kívánság kosár
Kinek a feladata?!
Mikor kezdjük el?
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Mikor kezdjük el?
   
 

Mikor kezdjük el hirdetni az evangéliumot a gyermekeknek? 

 

Nyolc okot szeretnék felsorolni annak alátámasztására, hogy már kisgyermekkorban el kell kezdenünk hirdetni nekik az örömhírt.

 

1. Jézus a Máté 18, 1-14 szakaszban a kisgyermekekről azt állítja, hogy (lelkileg) elveszettek. Egy példázatot mond el száz bárányról, amelyek közül egy elveszett, de a pásztor elment, hogy megkeresse azt. Jézus a következő kijelentésével aktualizálja a hallottakat: „Ugyanúgy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül." (14.vers) A Szentírás máshol is ír arról, hogy születésünktől fogva bűnös természetünk van (Zsolt 51,7 és 58,4). A szülők tapasztalata is azt támasztja alá, hogy nem kell a gyermeket megtanítaniuk a rosszra, mert az sajnos bennük van. Hasonlítanak arra az almára, amely kívülről tökéletesnek látszik, de ha beleharapunk, csodálkozva tapasztaljuk, hogy kukacos. Mielőtt az alma kifejlődött volna, a pete már a virágra került. Kívülről még hamvasnak látszik, de belül már kukacos.

2. Jézus azt is állítja ebben a szakaszban, hogy a gyermekek megmenthetők. Hihetnek Jézus Krisztusban üdvözítő hittel. „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem..."(Máté 18,6) - olvassuk Jézus szavait. Sokan helyeslik azt, hogy a gyermekeket tanítani kell bibliai történetekre, énekekre, aranymondásra, erkölcsre stb, de korainak tartják azt, hogy az evangélium részeként abban is segítsük őket, hogy bűnbánattal és hittel Jézus Krisztust az életükbe fogadják. Egyesek abban látják ennek akadályát, hogy a gyermek értelmileg képtelen felfogni Isten dolgait. Jézus azonban ezt mondja: „Hálákat adok néked, Atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted." (Lukács 10,21) A tapasztalat is azt mutatja, hogy már kisgyermek korban is megmenthetők a gyermekek. Zinzendorf gróf négy éves korában fogadta életébe Jézus Krisztust.

3. A gyermekek nyitottak arra, hogy befogadják az evangéliumot. Jézus mondja: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába." (Máté 18,3) Nem nekik kell felnőtté válniuk, hanem a felnőtteknek kell a gyermekhez hasonlóvá lenniük, hogy bemehessenek a mennyeknek országába. A gyermekkor a legalkalmasabb idő arra, hogy valaki hitre jusson. A gyermek érdeklődő, mindent kész befogadni, megtanulni; van ideje meghallgatni az üzenetet; hisz, nincs még tele kételyekkel; alakítható, formálható az élete. A gyermek mint egy száraz szivacs bármit magába szív. Ha mi nem hirdetjük nekik az evangéliumot, akkor védtelenül kiszolgáltatjuk őket azoknak a tanításoknak (okkultizmus, New Age, TV stb.), amelyek gyermekeink lelkét mérgezik.

4. Isten nem csak az örök kárhozattól szeretné az embert megmenteni, hanem azt akarja, hogy egész életében neki szolgáljon. Ehhez az szükséges, hogy már gyermekkorától kövesse Jézus Krisztust. Spurgeont egyik barátja arról kérdezte, hogy mi volt az aznapi evangélizáció eredménye.

- Isten két és fél életet megmentett. - hangzott Spurgeon válasza.

- Szóval két felnőtt és egy gyermek tért meg? - kérdezte a barát egy rövid           gondolkodás után.

- Nem! Két gyermek és egy férfi, mert a felnőtt már a fél életét elvesztegette Krisztus nélkül!

Corrie ten Boom 86 éves korában halt meg. Milyen jó, hogy valaki komolyan  vette őt öt éves korában és Krisztushoz vezette, mert így 81 évig szolgálhatott az Úrnak.

5. A gyermekektől függ a jövő. A 78. Zsoltár eleje arról beszél nekünk, hogy hirdetnünk kell Isten Igéjét a következő nemzedéknek, „hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke nem volt hű Isten iránt." Ha nem hirdetjük nekik az evangéliumot, akkor olyanok lesznek mint apáik, ha viszont sok gyermek megtér az evangélium hatására, akkor megváltozhat az egész társadalom. Attól függ a jövőnk, az életünk minősége, hogy az orvosok, rendőrök, bírák, tanárok, miniszterek stb. között hány átadott életű hívő ember lesz. Amikor Isten lelki ébredést adott egy nép életében (Luther, Kálvin, Wesley, Spurgeon, Moody stb.), akkor a társadalom is megváltozott. Az egyház, a gyülekezet jövője is attól függ, hogy végezzük-e ezt a missziói munkát.

6.  Jézus magához hívja a gyermekeket, mert szereti őket. Jézus ritkán gerjedt haragra, de amikor a tanítványok meg akarták akadályozni, hogy a gyermekek hozzá jöjjenek, akkor megharagudott rájuk. Mi azzal tudjuk távol tartani a gyermekeket Jézustól, ha nem hirdetjük nekik a megtérés evangéliumát. Ő mondta:Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa."  (Márk 10,14)

7. A szülők is megszólíthatók az evangélium üzenetével a gyermekek által. Napjainkban egy olyan generáció lett szülővé, amelynek legtöbb tagja nem hallotta Isten örömüzenetét. Ha az ő gyermekeik megtérnek, az evangélium elöl elzárt területre (a családjukba) viszik Isten Igéjét. Isten csodáit láthatjuk abban, amikor a gyermekek élete és szavai által szólítja meg a szülőket. A Biblia is beszámol egy hasonló esetről, amikor egy hívő kisleány bizonyságtételére felnőttek (nem a szülők) az élő Istenbe vetett hitre jutottak. (Naámán - 2Királyok 5)

8. Isten parancsa, hogy hirdessük az evangéliumot a gyermekeknek. Ez nem a mi kedvünktől függő feladat, hanem Isten parancsa minden hívőnek. „... megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat." (Zsolt 78,5) Ha az előző hét logikus és biblikus érv nem szólna is az evangélium hirdetése mellet, ez az egy is elég lenne ahhoz, hogy ezt tegyük, mert Isten megparancsolta.

 Amikor a gyermek-evangélizációra gondolunk, először a sajátjaink vagy a gyülekezetbe járók jutnak eszünkbe. Nekik is be kell fogadniuk Jézus Krisztust az életükbe. A missziói parancs azonban szeretné kiszélesíteni a látókörünket. Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek." (Márk 16,15) A missziói megbízatásunk tehát az, hogy kilépve a gyülekezeti helyiség ajtaján szólítsuk meg a gyermekeket Isten örömüzenetével.

 

 

 

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by