Oldaltérkép | E-mail
 
 
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Imaházmegnyitás 1948-ban
   
 



Megjelent: Lelki Élet, Bp., I. évf. 1948., 5. szám, 11. p.


Május 17-én adta át gyülekezetünk isten igéje szolgálatába új imaházunkat, melynek építése évekkel ezelőtt kezdetét vette; a sok akadály alatt is állandóan éreztük Isten kegyelmes segítségét. Az imaórát régi összejöveteli helyünkön, Koszti Györgyné tv. Házánál tartottuk, majd Stelkovics Lajos prédikátor a gyülekezet köszönetét tolmácsolta Kosztiné tv.-nek, hogy az Úr nyájának hajlékot adott. Azután átvonultunk az új imaházhoz, melynek ajtajában Patkás Gábor tv. (Békés) olvasta fel a 24. zsoltárt, majd néhány szó elhangzása után a helyiségben Török József (Medgyesegyháza) hirdette Isten igéjét. Délután a szabadban tartottunk istentiszteletet, amikor Patkás Gábor és Száva Ármin tv.-ek szolgáltak, mely után szavalatok, karénekek, csoportjelenet és a kétegyházi pengetőzenekar örvendeztettek meg. E helyen is köszönetet mondunk Polányi István tv. (Orosháza) áldozatkész munkájáért, valamint mindazoknak, akik segítettek az Úr hajlékának építésében. “Oh mily szép Istennek hajléka…”


24. zsoltár

1 Dávid zsoltára.
Az Úré a föld és ami betölti,
a földkerekség és a rajta lakók.
2 Mert ő vetette meg alapját a tengereken,
ő rögzítette a folyókon.

3 Ki mehet föl az Úr hegyére,
és ki állhat meg szent helyén?
4 Az ártatlan kezű, a tiszta szívű,
aki nem sóvárog hiábavalóság után,
és nem esküszik hamisan.
5 Áldást nyer az ilyen az Úrtól,
igazságot a szabadító Istentől.
6 Ilyen az a nemzedék,
amely hozzá folyamodik,
akik Jákób istenének
orcáját keresik. (Szela.)

7 Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk,
emelkedjetek föl, ti ősi ajtók,
hogy bemehessen a dicső király!
8 Ki az a dicső király?
Az erős és hatalmas Úr,
Az Úr, aki hatalmas a harcban.
9 Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk,
emeljétek föl, ti ősi ajtók,
hogy bemehessen a dicső király!
10 Ki az a dicső király?
A Seregek Ura,
Ő a dicső király! (Szela.)
 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by