Oldaltérkép | E-mail
 
 
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Néhány mondat a keresztyén misszióról
   
 


1. Embereket halászni annyit jelent, mint embereket Krisztushoz és nem a mi „zsinagógánkhoz” vezetni. A misszió lényege nem a magunk köreinek erősítése és növelése. Isten országának terjedése nem egy egy hívő közösség növekedését jelenti. Fő célunk nem a vélemények korrigálása, hanem az emberek újjászületése. Nekünk Krisztushoz kell őket vezetni, nem a mi Krisztusról alkotott nézeteinkhez. Az emberhalászat tehát nem prozelitaszerzést jelent azaz nem „áttérőkre” hanem „megtérőkre” van szükségünk.

2. Misszióra nem azért van szükség az egyházban, hogy az év végi névjegyzék növekedéséről számolhassunk be. Ha megnem tértekkel növeljük a gyülekezet létszámát, akkor csak gyöngítjük és megalázzuk a gyülekezetet. Így a látszólagos nyereség valóságos veszteség. Én nem vagyok ellensége általában a statisztikának, mert a statisztika jó dolog ha pontosan és helyesen használjuk. Ámde azt is tudjuk, hogy a statisztika csalóka is lehet, mivelhogy Isten Lelkének a munkája nem mutatható ki táblázatokon s hogy egy templom vagy egyház áldását nem lehet számokkal mérni.

3. A misszió célja az, hogy a Szentlélek Isten létrehozza az újjászületés csodáját az emberekben. Az újjászületés a misszió célja. Az újjászületés valóságos változást jelent az ember egész természetében, s ezáltal egy új alaperő beplántálását jelenti az ember belsejébe. A Szentlélek új, mennyei, halhatatlan természetet teremt mibennünk, ezt a természetet nevezi a Szentírás „pneumának” a pszychével szemben.



A pogányok halnak, egyre halnak még ma is anélkül, hogy az üdvösséghez való egyetlen utat és egyetlen nevet ismernék, amely adatott az ég alatt az embernek, hogy Benne örök életet nyerjenek…
…A hajó léket kapott, süllyed, a matrózok fuldokolnak, egyik a másik után merül alá a vízbe. Édes Istenem, meghalnak a szemeink előtt, holott a mentőcsónak, erős és jól megépített. Emberek kellenek! Ti, kik Őt szeretitek, tekintsetek szét és lássátok meg, hogy milyen rettenetes nyomor gyötri a világot, azután pedig a lelkek iránti sajgó szeretettől ösztönözve kiáltsatok fel: Itt vagyok Uram, engem küldj!


Ha azt akarjuk, hogy gyülekezetünk tagjai emberhalászokká legyenek, mindennél nagyobb gondot kell fordítsunk az imaösszejövetelek tartására. Ha nem jönnek az emberek, nekünk kell őket felkeresni: Imaórát szeretnék tartani itt önöknél. Jóságos Isten, fog hangzani a felelet, a feleségem halálra rémül. Válaszunk: Semmi félelem, nem kell itt a lakásban, jó lesz a garázsban, vagy a kertben, vagy bárhol, csak itt legyen önöknél…


Ne így szóljunk a bűnöshöz: Bűnös, ha meg akarsz menekülni, jöjj ehhez, vagy ahhoz a bemerítőmedencéhez, templomhoz vagy gyülekezethez. Hanem inkább mutassunk a golgotai keresztre: Ez elé vessd oda magad és megmenekülsz s hogy bizonyos lehess, hagyd ott a kereszt lábánál a te terhedet és békességet fogsz találni Jézus Krisztusban.


Az erőszakolás, a kényszer, a mechanikus nevelés mindig több kárt hoz, mint hasznot.

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by