Oldaltérkép | E-mail
 
 
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Idézetek C.H. Spurgeon bölcs gondolataiból
   
 


Áldás


Isten mind a két kezével áld, az egyikkel kegyelmet oszt, a másikkal megszentelődést nyújt. Az egyik áldás csak a másikkal együtt nyerhető el.

Isten áldása mindig többedmagával jön, az egyik áldás lépcsőfoka a másiknak. Az izraelita templom szentélyéből tovább vezetett az út a Szentek-Szentjébe.

Ami nem szolgálja Isten dicsőitését, nem lehet áldására az embereknek. - Aki Isten országa ügyét felületesen kezeli, nem számíthat Isten áldására.

A legnagyobb áldás, melyben az Isten az embert részesíti az, hogy elválaszja bűnétől. - Világosság van nap nélkül, áldás Isten nélkül nincs.


Békesség


Szívünk békességét nem a lelkigyakorlatok által nyerjük, hanem Attól, akiből - ha hitünk a ruhája szegélyét érinti - csodálatos erő ömlik belénk.

Még az angyalok kara sem hangzik oly fenségesen, mint a hívőnek szíve mélyéből fakadó dicséneke, amikor békességet nyert.

Akinek szívében isteni békesség honol és aki megszabadult kedélyállapota szeszélyes hullámverésétől, az élhet boldogan és vidáman, és egy ilyen élet felér egy gyémántheggyel.

A béketűrő ember a békesség Istenének gyermeke, és mint olyan mennyei Atyja áldásának örököse

Az isteni békesség lehet fegyver és lehet vért, szolgálhat buzogányként, szolgálhat pajzsként.


Boldogság


Amilyen boldog a gyöngyhalász, mikor drágagyöngyökre bukkan, olyan boldog a Megváltó Krisztus, ha szegény bűnösöket a pusztulásból kiragadhat, hogy azokat megmentse.

A boldogság közel lakik az Isten akaratában való megnyugváshoz. - A részvétteljes szív legnagyobb öröme a mások boldogítása.

A legnagyobb meleg a nap közelében van, a legnagyobb boldogság pedig Jézus közelében található.


Egyház


Krisztus egyháza nem luxus-hotel, melyben keresztyén urak kényelmes különszobákban laknak. Az egyház inkább hasonlít egy katonai barakkhoz, melyben az evangélium harcosai együtt laknak és közös kiképzésben részesülnek.

Isten egyetemes egyháza a menny kedvence, Krisztus ékessége, fejének koronája, szívének melltáblája és szeretetének tárgya.

Istenünk kesztyűjét bátran odavethetjük a pokolnak; vegye fel, akinek bátorsága van hozzá! Krisztus diadalra viszi szent egyházát a legádázabb ellenséggel és a legnyomasztóbb túlerővel szemben is.

Mihelyt az egyház nem foglalkozik a pusztaság termősítésével, maga válik pusztává. - Szentjeinek mártírhalála volt az egyház életcsírája.

A legjobb egyházban is akad egy-egy lehulló, száraz falevél. - Az elvilágiasodott egyház elűzi a Szenlelket.

Krisztus egyháza Istennek harci bárdja, mellyel a történelem porondján az igazság harcát vívja.

Az egész világ egy ház, melynek fénye az egyház.


Kereszt


A golgotai kereszt az a gerenda, melyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek.

A keresztyénség középpontja a kereszt, és a kereszt értelme a közbenjáró kegyelem. - A kereszt a kegyelem győzelmi lobogója.

A kereszt világitótorony, mely a vihartól hányatott irányt mutat a biztos révhez.

Aki nem látja a keresztfán Krisztus kiengesztelő áldozatát, az hiába néz a keresztre. - Jézus a keresztről és a kereszt által lépett trónjára.

A keresztről szóló beszéd a gonoszság ellen viselt hadjáratnak leghatásosabb fegyverneme. - Aki a keresztről prédikál, hadat üzen a sötétségnek.

A kereszt az atyai házra kifüggesztett lámpa, mely világit, hogy a tékozló fiak hazataláljanak.


Keresztyén


A keresztyén tegyen tegyen jámborságával úgy, mint a csiga a házával: lakjon benne, és ha valahova elmegy, vigye magával. - Az időnkénti keresztyén semmilyen keresztyén.

Jó lenne, ha némely keresztyén jobban vigyázna a lábára, mint a fejére. Vagyis több gondot fordítana eljárására, mint tudására.

A hívő keresztyénekre is ráborul néha az éj, de keresztyénségük éjnek idején is megtartja színét.

Kívánatos lenne, hogy a keresztyének úgy ragaszkodnának Istenhez, mint a bűnösök az ördöghöz. Ha hajlandók lennénk annyit szenvedni Krisztusért, mint a világ fiai a káros szenvedélyeikért, - mennyi értéket és hasznot jelentene ez!

A keresztyén az emberiségnek lelki értelemben vett legjobb szolgája. - Aki a keresztyénekről megvetéssel nyilatkozik, elárulja tudatlanságát.

Minden keresztyén annyira az, amennyire Krisztus hasonmása.


Lelkipásztor


Amikor az Úr Jézus tanítványait elhívta, azok vagy halásztak, vagy hálót javítottak. A lelkipásztor is tegyen így: vagy szorgalmazza teendőit, vagy javítsa tudását.

A megjavult orvvadászból lesz a legjobb vadőr, a megtért bűnösből lesz a legjobb lelkipásztor.

A meg nem tért lelkipásztor olyan, mint egy vak ember, akit tanárnak neveznek ki az optikai tanszékre.

A lelkipásztor élete legyen prédikálásának legfontosabb része. - Egy igazán megyszentelt életü lelkipásztor hatalmas fegyver lehet Isten kezében.


Szolgálat


Aki működésének terét önkényesen kiválogatja, nem igazi szolgája az Úrnak. - Dolgozz és tevékenykedj ott és úgy, ahogy és ahol a te Urad és Mestered akarja.

A mennyországot az teszi mennyországgá, hogy ott Istennek szolgálhatunk. - Urunk kegyekme és bölcsessége Isten országának minden munkását sajátos adománnyal ruházza fel.

Egyesek sasként száguldanak, ha e világ ügyeiről van szó, és szárnyszegetten végzik el Isten országának munkáját.

Az őszinte szolgálatkészség vezérgondolata ez: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Várom felséges trónod parancsát.

Az Isten országában elvégzett munka minden megfontolást megérdemel és megér fáradságot és áldozatot.


- folytatjuk -


 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by