Oldaltérkép | E-mail
 
 
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
William Carey
   
 
Úttörő misszionárius Indiában


„Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem,
az ércajtókat betöröm és a vaszárakat leverem.

Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat,
hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított,
Izráel Istene.”


Ézsaiás 45:2-3


Noha a protestáns misszió 100 évvel William Carey előtt elkezdődött, mégis őt nevezik a modern misszió atyjának. A korábbi misszós törekvések országon belüli vagy gyarmati területekre irányultak. Carey látása különbözött ettől. Meggyőződése volt, hogy az evangéliumot, Isten igéjét a világ minden területén hirdetni kell.

Paulerspuryben egy kis angliai faluban született 1761 augusztus 17-én. Tizennégy éves korában már cipészként dolgozott. 18 éves volt amikor Isten akarata alá rendelte életét és szakítva addigi életmódjával, új, a Biblia igazságaira alapozott életet kezdett. Élénk intellektusát felhasználva megtanulja a latin, görög, héber, olasz, francia és német nyelvet.

1787-ben avatták fel baptista lelkipásztorrá. A belső kényszer hajtotta a világmisszió felé.

1792-ben az Ézsaiás 45:2-3-ból prédikált. A prédikáció egyik jellegzetes mondata mai napig megmaradt: „Várjatok nagy dolgokat Istentől és vállalkozatok nagy dolgokra Istenért.” Ez a mondat tényleg elérte hatását elsősorban Carey életében. Mindig felidézte magában ugyanakkor ékesszóló misszióra felhívó szolgálataiban is többször elmondta.

1792-ben megalakult a Baptista Misszionáriusok Szövetsége. A tagok tagdíjat fizettek, hogy támogassák a szövetséget. Carey, mint a szövetség egyik tagja a következő évben elhajózott Indiába. Ez volt első külfőldi küldetése.
1799-ben csatlakozott William Wardhoz és Joshua Marshmanhoz. Megalakitották hármójuk szövetségét, ami Serampore Trio néven vált ismerté. 26 gyülekezetet inditottak el és 126 iskolát hoztak létre.

1832-ig negyven indiai nyelven jelentetik meg a Szentírás egyes könyveit. Carey nyelvtanokat, szótárakat szerkeszt, megalapítja a calcuttai botanikus kertet. Létrehozták az első indiai kórházmissziót, szemináriumot és indiai leányiskolát. Megjelentettek egy időszakos újságot bengáli nyelven. Sokat dolgozott azon, hogy az alapvető emberi jogokat a társadalom minden tagja tiszteletben tartsa, ezért nyíltan felszólalt a kínzások és csonkítások ellen.

Munkatársai segítségével eléri, hogy a hatóságok 1829-ben betiltják a szutit (özvegy-égetést).

Carey 73 évesen 1834. június 9-én Seramporeban (India) halt meg. Megnyitotta az Indiába vezető ajtót a következő generáció misszionáriusainak. Kivételes személyiség volt, mindenképpen példaértékű. Amit Carey által a keresztyén misszió adott Indiának, azt ezekkel a szavakkal lehetne összefoglalni: iskolák, kórházak, szociális segítség, örömhír...


Angolból fordította: Nagy-Kaszáné Somogyi Ilona


Kapcsolódó cikk:

Nemeshegyi Dávid recenziója Mary Drewery: William Carey – Shoemaker and Missionary (Hodder and Stoughton Kent, 1978) c. könyvérőlIdőrendi tábázat William Carey életéről

1761. augusztus 17-én született Paulerspuryben.
1777-ben egy cipészkereskedésben gyakornok.
1779. február 10-én egy közös imaalkalom hatására élete gyökeresen megváltozik.
1783. október 5-én hite vallomására Mr. Ryland alámerítette.
1786 augusztus 10. Olney-ban elhívást érez az misszióra.
1792. publikálja az „An Inquiry” c. pamflettjét. Ugyanebben az évben október 2-án Angliában megalakul a Baptista Misszionáriusok Szövetsége.
1793-ban mint a szövetség egyik tagja a elutazott első külfőldi küldetésére Indiába. November 11-én érkezett Calcutta városába.
1796-ban egy megtért portugált merít be.
1800. december 28-án bemeríti az első bengáli megtértet.
1801. február 7-én befejezi az Újszövetség bengáli nyelvű fordítását.
1803. önellátó missziós szervezetet alapít.
1807. az egyesült államokbeli Brown University kinevezése alapján a teológiatudományok doktorává avatják.
1808. kiadja az Újszövetséget szanszkrit nyelven.
1809. június 24-én befejezi a teljes Biblia bengáli nyelvű fordítását.
1811. elkészül az Újszövetség marathi nyelvű fordítása.
1815. elkészül az Újszövetség punjabi nyelvű fordítása.
1818. június 15-én meghal édesapja.
1818. kiadja az Ószövetséget is szanszkrit nyelven.
1920. elkészül az Ószövetség is marathi nyelven.
1821. Seramporeban megnyitják a főiskolát, ahol misszionáriusokat és bibliafordítókat is képeztek.
1825. befejezi a Bengál-Angol nyelvű szótárt.
1826. a kormányzat kitüntette az oktatásban tett erőfeszítéseiért.
1829-ben a hatóságok betiltják a szutit (özvegy-égetést)
1834. június 9-én halt meg Seramporeban.
Jn 3:16 szanszkrit nyelven


 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by